تزیین اعمال منکران آخرت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعنای زینت دادن عمل این است که، عمل را طوری قرار دهند که آدمی مجذوب و شیفته آن شود و کسانی که ایمان به آخرت ندارند از آنجایی که آن روز را که غایت مسیر انسان است قبول ندارند، به ناچار آنان می‌مانند و دنیا، و معلوم است که دنیا هم نمی‌تواند غایت اعمال قرار گیرد، پس این بینوایان که دست به دامان اعمال خود می‌زنند، در راه زندگی متحیر و سرگردانند؛ زیرا هدفی ندارند تا با اعمال خود به سوی آن هدف بروند.


جلوه گر ساختن کردار زشت

[ویرایش]

قرآن کریم می‌فرماید، جلوه گر ساختن کردار زشت برای ناباوران به آخرت، از ناحیه خداوند می‌باشد: «ان الذین لا یؤمنون بالاخرة زینا لهم اعمــلهم فهم یعمهون»کسانی که ایمان به آخرت ندارند اعمال (سوء) آنها را برای آنان زینت می‌دهیم به طوری که آنها سرگردان می‌شوند.

تحیر و سرگردانی در امور

[ویرایش]

کلمه «یعمهون» از عمه، به معنای تحیر و سرگردانی در امری است و معنای زینت دادن عمل این است که، عمل را طوری قرار دهند که آدمی مجذوب و شیفته آن شود و کسانی که ایمان به آخرت ندارند از آنجایی که آن روز را که غایت مسیر انسان است قبول ندارند، به ناچار آنان می‌مانند و دنیا، و معلوم است که دنیا هم نمی‌تواند غایت اعمال قرار گیرد، پس این بینوایان که دست به دامان اعمال خود می‌زنند، در راه زندگی متحیر و سرگردانند، زیرا هدفی ندارند تا با اعمال خود به سوی آن هدف بروند.

نمایش اعمال در راه غلط

[ویرایش]

آلودگی در نظر آنها پاکی، زشتی‌ها نزد آنها زیبا، پستی‌ها افتخار، و بدبختی‌ها و سیه‌روزی‌ها سعادت و پیروزی محسوب می‌شود. آری چنین است حال کسانی که در طریق غلط گام می‌نهند و بر آن ادامه می‌دهند، واضح است وقتی انسان کار زشت و نادرستی را انجام داد تدریجا قبح و زشتیش در نظر او کم می‌شود، و به آن عادت می‌کند، پس از مدتی که به آن خو گرفت توجیهاتی برای آن می‌تراشد، کم‌کم به صورت زیبا و حتی به عنوان یک وظیفه در نظرش جلوه می‌کند، و چه بسیارند افراد جنایت‌کار و آلوده‌ای که به راستی به اعمال خود افتخار می‌کنند و آن را نقطه مثبتی می‌شمرند.
این دگرگونی ارزش‌ها، و بهم ریختن معیارها در نظر انسان، که نتیجه‌اش سرگردان شدن در بیراهه‌های زندگی است از بدترین حالاتی است که به یک انسان دست می‌دهد.

نسبت این تزیین به خداوند

[ویرایش]

جالب اینکه در آیه مورد بحث و یکی دیگر از آیات قرآن ( ) این تزیین به خدا نسبت داده شده است؛ در حالی که در هشت مورد به شیطان، و در ده مورد به صورت فعل مجهول (زین) آمده است، و اگر درست بیندیشیم همه بیانگر یک واقعیت است.

← علت این نسبت به خداوند


اما اینکه به خدا نسبت داده شده است به خاطر آن است که او مسبب الاسباب در عالم هستی است، و هر موجودی تاثیری دارد به خدا منتهی می‌شود، آری این خاصیت را خداوند در تکرار عمل قرار داده که انسان تدریجا به آن خو می‌گیرد، و حس تشخیص او دگرگون می‌شود، بی‌آنکه مسئولیت انسان از بین برود و یا برای خدا ایراد و نقصی باشد.

← علت این نسبت به شیطان


و اگر به شیطان یا هوای نفس نسبت داده شود به خاطر این است که عامل نزدیک و بدون واسطه، آنها هستند. و اگر گاه به صورت فعل مجهول آمده اشاره به این است که طبیعت عمل چنین اقتضا می‌کند که بر اثر تکرار، ایجاد حالت و ملکه و عشق و علاقه می‌کند. سپس به نتیجه تزیین اعمال پرداخته و سرانجام کار چنین کسانی را این‌گونه بیان می‌کند: آنها کسانی هستند که عذابی بد و شدید و دردناک دارند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۴.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۱۵، ص۴۸۲.    
۳. انعام/سوره ۶، آیه۱۰۸.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۳۹۸.    
۵. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر صافی، ج۴، ص۵۸.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۷، ص۳۶۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین اعمال منکران آخرت».    رده‌های این صفحه : تزیین اعمال | قیامت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار