تزیین اعمال کافران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤمنین همواره پیرو حجت قطعی هستند، حجتی که راه و روش صحیح را برای انسان بیان می‌کند، انسانی که باید عقل را به کار بسته و حق را پیروی کند. و اما آنها که کافر شدند، دلداده اعمال زشت خود شدند، چون شیطان آن اعمال را در نظرشان جلوه داده و دلهایشان را ربوده. و چقدر فرق است بین آنان و بین مؤمنین.


جلوه گری اعمال زشت

[ویرایش]

قرآن کریم در مورد جلوه گر شدن اعمال زشت، برای کافران چنین می فرماید: «... کذلک زین للکـفرین ما کانوا یعملون»...اینچنین برای کافران اعمال (زشتی) که انجام می‌دادند تزیین شده است (و زیبا جلوه کرده).

مجذوب ظلمت

[ویرایش]

کافر مفری از ظلمات ندارد، برای اینکه اعمال او آنچنان به نظرش جلوه کرده و او را مجذوب ساخته، که نمی‌گذارد به فکر بیرون آمدن از ظلمت همان عمل افتاده، خود را به فضای روشن سعادت بکشاند، آری، خداوند مردم ستمگر را هدایت نمی‌کند. «... زین لهم سوء اعمــلهم... الکـفرین» ... اعمال زشت کافران در نظرشان زیبا جلوه داداه شد... .

مراد از زینت دهنده

[ویرایش]

مقصود از زینت دهنده، شیطان است، به شهادت اینکه در آیاتی از قرآن مجید ، زینت دهنده اعمال زشت را شیطان دانسته، و اگر در پاره‌ای از آیات، ضلالت گمراهان را به خدا نسبت داده نه از این جهت است که شر از خداوند سر می‌زند، بلکه در هر جا نسبت داده شده بعنوان جزای شر است... آری، وقتی بنده مرتکب فسق و فجور شود، خدای تعالی هدایت را از او دریغ می‌نماید و بهمین معنا در حقیقت اذنی است برای داعی ضلالت یعنی شیطان، و وقتی شیطان دست خدا را از سر بنده اش کوتاه و خلاصه میدان را خالی دید، اعمال زشت را در نظر آن بنده جلوه و زینت داده و او را گمراه می‌کند.

جلوه گری شرک

[ویرایش]

«... بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل...» ...بلکه در نظر کافران دروغهایشان زینت داده شده (و بر اثر ناپاکی درون، چنین می‌پندارند که واقعیتی دارد) و آنها از راه ( خدا ) باز داشته شده اند... . کلمه بل به معنای اعراض و آیه شریفه اعراض از دلیلهای ذکر شده و لوازم آنست، و معنایش این است که این دلیلها را واگذار، زیرا اینان اگر برای خدا شریک قائل می‌شوند بخاطر هیچ یک از این وجوه که گفتیم نیست، بلکه علتش تنها این است که شیطان شرک را در نظرشان جلوه داده و بدین وسیله از راه خدایشان باز داشته است.

اسباب شرک

[ویرایش]

چون اینان علم دارند بر اینکه هیچ حجتی بر شرکت این شرکاء ندارند، و این را هم می‌دانند که صرف ادعا، بتها را شریک خدا نمی‌سازد، لیکن هدفشان از ترویج بت پرستی و الوهیت بتها و جلب توجه عامه بسوی آنها، تنها و تنها بدست آوردن پول و زخارف دنیا است، و چون دعوت تو سد راه منافع ایشان است، از این نظر از در لجبازی و دشمنی با تو نسبت به عبادت بتها تعصب به خرج داده، مردم را بیش از پیش بسوی بت و بسوی توسل به آن دعوت می‌کنند، تا هم سد راه تو شوند، و همه مردم را گمراه کنند.
شیطان هم این مکر و نقشه را در نظر آنان جلوه داده، و گرنه هیچ سبب دیگری در مشرک بودن آنان نیست، نه دلیلی، و نه جهت دیگری، و هر چند شیطان این نقشه‌ها را در نظر آنان زینت داده و گمراهشان ساخته. و ایشان هم مردم را گمراه نمودند، و لیکن در عین حال خداوند گمراهشان کرد و از نعمت هدایت محرومشان نمود، و کسی که خدا او را گمراه کرده باشد هدایت کننده‌ای نخواهد داشت.

تحیر در اعمال بخاطر بی ایمانی

[ویرایش]

«ان الذین لا یؤمنون بالاخرة زینا لهم اعمــلهم فهم یعمهون»کسانی که ایمان به آخرت ندارند اعمال (سوء) آنها را برای آنان زینت می‌دهیم به طوری که آنها سرگردان می‌شوند. کلمه «یعمهون» از عمه، به معنای تحیر و سرگردانی در امری است و معنای زینت دادن عمل این است که، عمل را طوری قرار دهند که آدمی مجذوب و شیفته آن شود و کسانی که ایمان به آخرت ندارند از آنجایی که آن روز را که غایت مسیر انسان است قبول ندارند، بناچار آنان می‌مانند و دنیا، و معلوم است که دنیا هم نمی‌تواند غایت اعمال قرار گیرد، پس این بینوایان که دست به دامان اعمال خود می‌زنند، در راه زندگی متحیر و سرگردانند، زیرا هدفی ندارند تا با اعمال خود به سوی آن هدف بروند.
«الذین کفروا... • افمن زین له سوء عمله فرءاه حسنـا...» کسانی که راه کفر در پیش گرفتند ...•آیا کسی که عمل بدش برای او تزیین شده، و آنرا خوب و زیبا میبیند (همانند کسی است که واقع را آنچنان که هست مییابد؟)... .

اخراج پیامبر از مکه

[ویرایش]

قرآن کریم در مورد تزیین عمل زشت کافران (اخراج پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از مکه ) برای آنان چنین می فرماید: «... والذین کفروا... • وکاین من قریة هی اشد قوة من قریتک التی اخرجتک اهلکنـهم فلا ناصر لهم• افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم» ... کافران ...• و چه بسیار شهرهایی که از شهری که تو را بیرون کرد پر قدرتتر بودند، ما همه آنها را نابود کردیم، و یاوری نداشتند!•آیا کسی که دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد همانند کسی است که زشتی اعمالش در نظرش تزیین شده، و از هوای نفس پیروی می‌کند؟!

حجت برهانی مؤمنین

[ویرایش]

آنهایی که بینه‌ای از پروردگار خود دارند، مؤمنین هستند. پس مراد از اینکه بر بینه‌ای از پروردگار خود هستند، این است که دلیلی روشن از پروردگار خود دارند که عقائدشان را یقینی کرده، و آن عبارت است از حجت برهانی. پس مؤ منین همواره پیرو حجت قطعی هستند، حجتی که راه و روش صحیح را برای انسان بیان می‌کند، انسانی که باید عقل را به کار بسته و حق را پیروی کند. و اما آنها که کافر شدند، دلداده اعمال زشت خود شدند، چون شیطان آن اعمال را در نظرشان جلوه داده و دلهایشان را ربوده. و چقدر فرق است بین آنان و بین مؤمنین.

اسباب غفلت

[ویرایش]

زیبا پنداشتن اعمال زشت از جانب کافران امتهای پیشین، سبب غفلت از دعوت انبیا بوده است: «ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذنـهم بالباساء والضراء لعلهم یتضرعون• فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولـکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطـن ما کانوا یعملون» ما به امتهائی که پیش از تو بودند (پیامبرانی فرستادیم و هنگامی که به مخالفت آنها برخاستند) آنها را به شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم شاید (بیدار شوند و در برابر حق) تسلیم گردند• چرا آنها هنگامی که مجازات ما به آنان رسید ( خضوع نکردند و) تسلیم نشدند، ولی دلهای آنها قساوت پیدا کرد و شیطان هر کاری را که می‌کردند در نظرشان زینت داد.

مانع خروج از تاریکی کفر

[ویرایش]

تزیین اعمال برای کافران، مانع خروج آنان از تاریکی کفر می باشد: «او من کان میتـا فاحیینـه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظـلمـت لیس بخارج منها کذلک زین للکـفرین ما کانوا یعملون» آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری بر او قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود همانند کسی است که در ظلمتها باشد و از آن خارج نگردد، اینچنین برای کافران اعمال (زشتی) که انجام می‌دادند تزیین شده است (و زیبا جلوه کرده).

تحیر در امور

[ویرایش]

تزیین عمل برای غیر مؤمنان به آخرت، باعث تحیر در امور برایشان می شود: «ان الذین لا یؤمنون بالاخرة زینا لهم اعمــلهم فهم یعمهون» کسانی که ایمان به آخرت ندارند اعمال (سوء) آنها را برای آنان زینت می‌دهیم به طوری که آنها سرگردان می‌شوند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱۲۲.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۷، ص۴۶۷.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۵، ص۴۲۷.    
۴. توبه/سوره۹، آیه۳۷.    
۵. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۹، ص۳۶۴.    
۶. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۷، ص۴۰۸.    
۷. رعد/سوره۱۳، آیه۳۳.    
۸. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۱، ص۴۹۹.    
۹. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۰، ص۲۲۹.    
۱۰. نمل/سوره۲۷، آیه۴.    
۱۱. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۵، ص۴۸۲.    
۱۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۵، ص۳۹۷.    
۱۳. فاطر/سوره۳۵، آیه۷.    
۱۴. فاطر/سوره۳۵، آیه۸.    
۱۵. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۷، ص۲۲.    
۱۶. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۱، ص۴۳۶.    
۱۷. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۶، ص۱۱۸.    
۱۸. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۸، ص۲۳۴.    
۱۹. نور الثقلین، شیخ حویزی، ج۴، ص۳۵۱.    
۲۰. محمد/سوره۴۷، آیه۱۲ - ۱۴.    
۲۱. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۸، ص۳۵۰.    
۲۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۱، ص۴۳۶.    
۲۳. الدر المنثور، سیوطی، ج۷، ص۴۶۳.    
۲۴. انعام/سوره۶، آیه۴۲.    
۲۵. انعام/سوره۶، آیه۴۳.    
۲۶. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۵، ص۲۳۶.    
۲۷. انعام/سوره۶، آیه۱۲۲.    
۲۸. نمل/سوره۲۷، آیه۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین اعمال کافران».    رده‌های این صفحه : تزیین اعمال | کفر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار