تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتسبیحات حضرت فاطمه علیها السّلام در تعقیبات نماز و هنگام خواب مستحب است وهمچنین امر آن نیز به فرزندان بسیار سفارش شده است.


فضیلت تسبیحات حضرت فاطمه

[ویرایش]

در روایات، تسبیح حضرت فاطمه سلام اللّه علیها مصداق ذکر کثیر- که خداى متعال در قرآن کریم بدان دستور داده - شمرده شده و برترین هدیه رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله به دخت گرانقدرش حضرت فاطمه سلام اللّه علیها بیان شده است.

حکم تسبیحات حضرت فاطمه

[ویرایش]

ملازمت و استمرار بر تسبیح حضرت فاطمه سلام اللّه علیها و نیز امر فرزندان به آن، مستحب و بافضیلت‌ترین عمل در تعقیب نماز است و نیز گفتن آن هنگام خواب، مستحب مى‌باشد

کیفیت تسبیحات حضرت فاطمه

[ویرایش]

۳۴ بار اللّه اکبر، ۳۳ بار الحمد للّه و ۳۳ بار سبحان اللّه که در مجموع صد بار مى‌شود. در ترتیب تسبیح اختلاف است. مشهور تقدیم تکبیر بر تحمید و تحمید بر تسبیح است. قول مقابل مشهور، تقدیم تسبیح بر تحمید مى‌باشد. در صورت شک در عدد تسبیح- مانند آنکه نداند ۳۳ بار اللّه اکبر گفته یا ۳۴ بار- مقدار مشکوک اضافه مى‌شود (در مثال یاد شده یک بار دیگر تکبیر مى‌گوید).
از برخى، اعاده تسبیح از ابتدا نقل شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳،آیه۴۱.    
۲. جواهر الکلام ج۱۰، ص۳۹۶.    
۳. وسائل الشیعة ج۶، ص۴۴۱.    
۴. وسائل الشیعة ج۶، ص۴۴۳.    
۵. وسائل الشیعة ج۶، ص۴۴۱.    
۶. جواهر الکلام ج۱۰، ص۳۹۶.    
۷. وسائل الشیعةج۶ ص۴۴۶.    
۸. جواهر الکلام ج۱۰، ص۳۹۹.    
۹. جواهر الکلام ج۱۰، ص۴۰۴.    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۰، ص۴۰۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۷۲.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | ذکر
جعبه ابزار