تستری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتستری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بدرالدین تستری، فقیه شافعی و استاد منطق و حکمت در قرن هشتم
عبدالله بن حسین تستری، ملقب به عزالدین، از عالمان امامیه دوره صفوی
• ‌فیض‌الله عصاره تستری، دانشمند جامع الاطراف و مترجم آثاری در طب شرعی از عربی به فارسی در قرن یازدهم
سهل بن عبدالله تستری، از مشایخ صوفیۀ خوزستان و عراق عجم در قرن سوم
محمد تقی تستری، عالم زاهد، محقق بارع، رجالی نام‌دار در سال ۱۳۲۰ هـ . ق
ابوالفضل تستری، متکلم قرائیمی مصری
بدرالدین محمد بن‌ اسعد یمانی‌ تستری، عالم‌ و فقیه در قرن هشتم و دارای‌ آثاری‌ در فقه‌ و اصول‌، کلام‌، منطق‌ و فلسفه‌
ابوالحسین سعید بن ابراهیم تستری، ابوالحسین سعید بن ابراهیم تستری (د ۳۶۱ق/۹۷۲م)، شاعر و کاتب مسیحی دوران عباسیان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار