تسوج (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تسوج ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای مکان‌های ذیل باشد:

تسوج (شهر)، تَسوج (یا طَسوج)، شهری در بخش انزابِ شهرستان شبستر در شمال غربی استان آذربایجان شرقی
تسوج (واژه)، تَسوج، یا طسوج، در لغت به معنای بعضی مقادیر، برابر با دانگ


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار