تشبیه به احیای مقتول (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم احیای مردگان در قیامت، را به احیای مقتول بنی اسرائیل تشبیه کرده است.


احیای مقتول بنی اسرائیل

[ویرایش]

در آیه ۷۳ سوره بقره احیای مردگان در قیامت، را به احیای مقتول بنی اسرائیل تشبیه شده است:
فقلنا اضربوه ببعضها کذلک یحی الله الموتی... «پس فرمودیم پاره‌ای از آن ( گاو سر بریده را) به آن (مقتول) بزنید (تا زنده شود) این گونه خدا مردگان را زنده می‌کند و آیات خود را به شما می‌نمایاند باشد که بیندیشید.»

← دیدگاه تفسیر نمونه


(فقلنا اضربوه ببعضها)، الخ، ضمیر اول به کلمه (نفس) بر می‌گردد، و اگر مذکر آورد، باعتبار این بود که کلمه (قتیل) بر آن صادق بود، و ضمیر دومی به بقره بر می‌گردد، که بعضی گفته‌اند: مراد باین قصه بیان حکم است، و میخواهد مانند تورات حکمی از احکام مربوط بکشف جنایت را بیان کند، و بفرماید بهر وسیله شده باید قاتل را بدست آورد، تا خونی هدر نرفته باشد، نظیر آیه: (و لکم فی القصاص حیاة، قصاص مایه زندگی شما است)، نه اینکه راستی راستی موسی -علیه السلام - با دم آن گاو بمرده زده باشد، و به معجزه نبوت مرده را زنده کرده باشد.
ولی اصل سیاق کلام، و مخصوصا این قسمت از کلام، که می‌فرماید: (پس گفتیم او را به بعضی قسمتهای گاو بزنید، که خدا اینطور مردگان را زنده می‌کند)، هیچ سازگاری ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۷۳.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۷۹.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱ ص۳۰۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۰۹، برگرفته از مقاله «تشبیه به احیای مقتول».    


جعبه ابزار