تشبیه به شناخت پسر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افويژگيهاى پيامبر اسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در كتب پيشين به قدرى زنده و روشن بوده است که اهل‌کتاب پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) همچون فرزندان خود مى‌شناختند.


تشبیه شناخت اهل کتاب از پیامبر اسلام

[ویرایش]

شناخت كامل اهل‌کتاب از ويژگيهاى پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مانند شناخت پسرانشان:
۱. الّذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .... كسانى كه کتب آسمانی به آنان داده‌ايم او (پيامبر) را همچون فرزندان خود مى‌شناسند (اگر چه) جمعى از آنان حق را آگاهانه كتمان مى‌كنند.
اين آيه پرده از حقيقت جالبى بر مى‌دارد و آن اينكه بيان صفات جسمى و روحى و ويژگيهاى پيامبر اسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در كتب پيشين به قدرى زنده و روشن بوده است كه ترسيم كاملى از او در اذهان كسانى كه با آن كتب، سر و كار داشته‌اند مى‌نمود.
آيا كسى مى‌تواند احتمال دهد كه در آن كتب هيچ نامى از پيامبر اسلام و نشانى از وى نبوده ولى پيغمبر اسلام با اين صراحت در مقابل چشم آنها بگويد تمام صفات من در كتب شما موجود است؟ آيا اگر چنين بود همه دانشمندان اهل كتاب به مبارزه شديد و صريح بر ضد او بر نمى‌خاستند؟ و به او نمى‌گفتند اين تو و اين كتابهاى ما، در كجاى آن نام و صفات تو ثبت است؟ و آيا ممكن بود حتى يك نفر از علماى آنان در برابر پيامبر اسلام تسلیم شود؟! پس اين گونه آيات خود دليل بر صدق و حقانيت خودش مى‌باشد.

۲. الّذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .... آنهايى كه كتاب آسمانى به آنان داده‌ايم بخوبى او را (پيامبر را) مى‌شناسند همانگونه كه فرزندان خود را مى‌شناسند، تنها كسانى كه سرمایه وجود خود را از دست داده‌اند ایمان نمى‌آورند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۴۶.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۴۹۹.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۵۰۰.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۲۰.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۱۷۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۲۲۰، برگرفته از مقاله «تشبیه به شناخت پسر».    


جعبه ابزار