تشبیه حرفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتشبیه حرفی، مذکوربودن حرف تشبیه در تشبیه است.


تعریف

[ویرایش]

تشبیه به اعتبار آمدن و نیامدن حرف تشبیه، به تشبیه حرفی و غیرحرفی تقسیم می‌شود.

انواع تشبیه حرفی

[ویرایش]

تشبیه حرفی دو نوع است:
۱. حرف تشبیه تنها باشد؛ مانند: (... مثل نوره کمشکاة فیها مصباح...) ؛
۲. کنار حرف تشبیه، حرف تاکید دیگری هم اضافه شود؛ مانند: (کانهن الیاقوت والمرجان).
در آیه اول، حرف تشبیه بدون تاکید آمده است؛ ولی در آیه دوم، حرف تشبیه با حرف تاکید «ان» همراه است.
[۴] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۲۷۰.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تشبیه غیرحرفی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نور/سوره۲۴، آیه۳۵.    
۲. رحمن/سوره۵۵، آیه۵۸.    
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۳، ص۴۱۶.    
۴. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۲۷۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تشبیه حرفی».    


رده‌های این صفحه : تشبیه
جعبه ابزار