تشبیه متقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله، آیات مرتبط با تشبیه پرهیزگاران معرفی می‌شوند.


تشبیه به گنهاهکران

[ویرایش]

ناروا بودن تشبیه متقین به گناهکاران:
«‌ام نجعل الذین ءامنوا وعملوا الصــلحـت کالمفسدین فی الارض‌ام نجعل المتقین کالفجار؛آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند همچون مفسدان در زمین قرار می‌دهیم، یا پرهیزگاران را همچون فاجران ؟!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ص/سوره۳۸، آیه۲۸.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۲۶۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۹۲، برگرفته از مقاله «تشبیه متقین».    


جعبه ابزار