تشریق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تشریق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ایام تشریق، ایام تَشریق (ایام معدودات) روزهاى یازده، دوازده و سیزدهم ذیحجه
تشریق و تغریب، دو اصطلاح در نجوم دوره اسلامی برای بیان جایگاه نسبی سیارات و ستاره‌ها در نزدیکی خورشید


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار