تشمیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تشمیر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تشمیر (فقه)، بالا زدن و كوتاه كردن و بحث شده در باب صلات
تشمیر کعبه، نمایان شدن پوشش سفید کعبه بر اثر بالا بردن پرده آن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار