تصویر امامان شیعه در دائرة المعارف اسلام‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین کتاب علاوه بر ترجمه مقالات مربوط به ائمه در دائرة المعارف اسلام (چاپ لیدن هلند) به نقد و بررسی آنها می‌پردازد.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

در این اثر دوازده مقاله از دائرة المعارف مذکور درباره امامان شیعه ابتدا به طور مستقل ترجمه شده و سپس مقاله‌ای در نقد و بررسی آن مدخل (آن هم به طور مستقل) آمده است.
ترجمه و نقد مقالات مربوط به امام اول تا سوم نیمی از حجم کتاب را به خود اختصاص داده و مقالات مربوط به بقیه ائمه، به اختصار نوشته شده است.
چنانکه در مقدمه کتاب هم اشاره شده است هدف از تدوین این مجموعه، تنها نقد و بررسی مدخل‌های مربوطه نیست بلکه تلاش شده است مطالب دیگری که شایسته بود در مدخل مربوط به آن امام بیاید در قسمت نقد و بررسی، تکمیل و اصلاح شود تا تصویر کاملی از شرح حال آن امام ارائه شود. به همین دلیل نقدها از متن مقالات مفصل‌تر و طولانی‌تر است.
ناقدان هر مقاله به منابع و کتبی استناد کرده‌اند که فهرست آنها به طور مستقل در پایان هر مقاله درج شده است.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار تاحضور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : دایرة المعارف | کتاب شناسی
جعبه ابزار