تضرع غفلت‌زدگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغفلت زدگان کافر ،به هنگام مشاهده عذاب مرفهان در پیشگاه خداوند تضرع می کردند.


غفلت زدگان کافر

[ویرایش]

غفلت زدگان کافر به هنگام مشاهده عذاب مرفهان و جلوداران خویش تضرع می کردند که در قرآن هم خداوند می فرماید:
بل قلوبهم فی غمرة من هـذا... • حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجـرون.ولی دلهای آنها از این نامه اعمال (و روز حساب و آیات قرآن) در بی‌خبری فرورفته؛ و اعمال (زشت) دیگری جز این دارند که پیوسته آن را انجام می‌دهند• تا زمانی که متنعّمان مغرور آنها را در چنگال عذاب گرفتار سازیم؛ در این هنگام، ناله‌های دردناک و استغاثه‌آمیز سرمی‌دهند! ... .ولى از آنجا که بیان این واقعیات تنها در کسانى اثر مى کند که مختصر بیدارى و آگاهى دارند بلافاصله اضافه مى کند: ((اما دلهاى این جمعیت کافر لجوج در جهل و بیخبرى آنچنان فرو رفته که از نامه اعمال و روز حساب و جزا و آنچه در قرآن از وعد و وعید آمده است غافلند)) (بل قلوبهم فى غمرة من هذا). .

← تفسیر آیه


مناسب با سیاق آیات این است که کلمه ((هذا)) اشاره به اوصافى باشد که خداى سبحان در آیات قبل براى مؤ منین آورد که یکى از آنها مسارعت در خیرات بود. ولى ممکن هم هست بگوییم اشاره به قرآن کریم است ، و این احتمال را جمله بعدى اش : ((قد کانت آیاتى تتلى علیکم )) تاءیید مى کند.
کلمه ((غمره )) به معناى غفلت شدید و یا جهل شدیدى است که صاحبش را فرا گرفته باشد، و جمله ((و لهم اعمال من دون ذلک )) بیان حال کفار است که در عمل و اوصاف نقطه مقابل مؤمنین هستند، و معنایش به طور کنایه این است که : کفار شاغلى دارند که ایشان را از خیرات و اعمال صالح باز داشته نمى گذارد موفق به آن شوند، و آن شاغل عبارت است از اعمال زشت خبیث .
و حاصل معناى آن این است که : کفار نسبت به این اوصافى که براى مؤ منین برشمردیم در غفلت شدید - و یا در جهل شدید - هستند و در مقابل ، اعمال زشت و خبیثى دارند که همواره مرتکب مى شوند و آن اعمال شاغل و مانع ایشان است از اینکه عمل خیر کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۶۳.    
۲. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۶۴.    
۳. تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج۱۴، ص۲۶۸.    
۴. ترجمه تفسیر نمونه،علامه طباطبائی، ج۱۵، ص۶۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تضرع غفلت‌زدگان»    رده‌های این صفحه : تضرع | غفلت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار