تعاون بر نیکی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن، مؤمنان به تعاون بر نیکی سفارش شده‌اند.


لزوم تعاون بر نیکی

[ویرایش]

لزوم تعاون اهل ایمان بر نیکی:
«يايُّهَا الَّذين ءامنوا ... وتعاونوا عَلَى البِرّ ... واتَّقوا اللَّه انَّ اللَّه شديدُ العِقاب؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ... و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! ... و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است!.»
برای نیکی در آیه ۱۷۷ سوره بقره مصادیقی شمرده شده که عبارتند از: ایمان به خدا ، آخرت ، ملائکه ، کتاب (آسمانی)، انبیا و انفاق به خویشاوندان، یتیمان ، مساکین، در راه ماندگان، سائلان و برپایی نماز و پرداخت زکات و وفای به عهد و صبر در سختی و زیان.

زمینه تعاون بر نیکی

[ویرایش]
زمینه‌های تعاون بر نیکی عبارتند از:

← تقوا


تقوا ، زمینه تعاون بر نیکی:
«يايُّهَا الَّذين ءامنوا ... وتعاونوا عَلَى البِرّ والتَّقوى‌ ولا تعاونوا عَلَى الاثمِ والعُدونِ واتَّقوا اللَّه انَّ اللَّه شديدُ العِقاب؛ ... ای کسانی که ایمان آورده‌اید!... و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است!»
توصیه به تقوا در ذیل آیه، پس از ذکر تعاون بر نیکی، مفید نکته یاد شده است.

← توجه به کیفر


توجه به کیفر شدید خداوند ، زمینه ساز تعاون بر نیکی:
«يايُّهَا الَّذين ءامنوا ... وتعاونوا عَلَى البِرّ ... انَّ اللَّه شديدُ العِقاب؛ ... ای کسانی که ایمان آورده‌اید!... و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید!... و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۷۷.    
۳. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۸۰، برگرفته از مقاله «تعاون بر نیکی»    


رده‌های این صفحه : تعاون | موضوعات قرآنی | نیکوکاری
جعبه ابزار