تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف کتاب تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی‌، علی بن ملا محمد کبیر کزازی مشهور به آقا ضیاء الدین عراقی می‌باشد، وی از علمای بزرگ شیعه در نیمه اول قرن سیزدهم متوفای سال ۱۳۶۱ هجری قمری می‌باشد.


موضوع کتاب

[ویرایش]

این کتاب حاشیه‌ای بر کتاب عروة الوثقی نوشته سید محمد کاظم یزدی می‌باشد. حاشیه بر کتاب عروة الوثقی یکی از علائم اجتهاد علمای شیعه در قرن اخیر می‌باشد. رساله‌های فارسی مراجع تقلید شیعه در این قرن معمولا با توجه به حواشی آنها بر کتاب عروة الوثقی نگاشته شده است. کتاب عروة الوثقی متن درسی بسیاری از درسهای خارج فقه در حوزه‌های علمیه شیعه نیز می‌باشد.

شیوه نگارش

[ویرایش]

مؤلف در این کتاب به سبکی مجتهدانه و به شیوه فقه استدلالی به بررسی مباحث کتاب عروة الوثقی پرداخته است. وی در این کتاب هر جا که نظر خاص فقهی و یا استدلال خاصی داشته‌اند ضمن اشاره به شماره مسئله در کتاب عروة نظر خود را بیان فرموده‌اند. وی در آغاز کتاب در شرح مسئله ۷ عروه که می‌فرماید عمل عامی بدون تقلید و بدون احتیاط باطل است می‌فرماید: در صورتی که عمل عامی مطابق با فتوای مجتهدی که باید از او تقلید کند نباشد. و گر نه به صورت مطلق نمی‌توان حکم به بطلان عمل عامی کرد. زیرا قول مجتهد برای عامی حجت است و بر عامی لازم است که به آن عمل کند. و بنای بر عمل به قول مجتهد در هنگام عمل لزومی ندارد.
همان گونه که در بقیه حجج شرعی نیز این گونه است.
نویسنده از علمای بزرگ علم اصول در حوزه علمیه نجف اشرف می‌باشد. وی در این کتاب دقتهای فراوان اصولی را به کار برده است.

ارزش و اعتبار کتاب

[ویرایش]

این کتاب اثری ارزشمند برای بحث و تحقیق در مباحث کتاب عروة الوثقی می‌باشد. ارزش و اعتبار این کتاب بدلیل نویسنده توانا و قوی آن در علم اصول می‌باشد. این کتاب تنها تعلیقه‌ای بر کتاب عروة الوثقی نمی‌باشد بلکه کتابی استدلالی و دقیق و مناسب درسهای خارج فقه می‌باشد.

مباحث کتاب

[ویرایش]

مؤلف در این کتاب تمام مباحث کتاب عروة الوثقی را آورده است یعنی کتاب تقلید، طهارت ، صلات، صوم ، اعتکاف ، زکات ، خمس ، حج ، اجاره ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، ضمان ، حواله ، نکاح و وصیت . این کتاب در ۳۲۱ صفحه آمده است.

تاریخ نگارش

[ویرایش]

مؤلف در پایان کتاب می‌فرماید: حرره الاحقر ضیاء الدین بن محمد العراقی عفی عنهما فی ۲۸ شهر ذی القعدة الحرام سنة ۱۳۳۸ یعنی نویسنده این کتاب ضیاء الدین فرزند محمد عراقی که امیدوارم خداوند هر دو را مشمول عفو خود قرار دهد در ۲۸ ماه ذی قعده سال ۱۳۳۸ هجری قمری نگارش این کتاب را به پایان رساند.

چاپ حاضر

[ویرایش]

چاپ حاضر در برنامه از انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می‌باشد. تاریخ چاپ سال ۱۴۱۵ هجری قمری، در شهر مقدس قم ، چاپ دوم در یک جلد در قطع وزیری و به زبان عربی است. تحقیق این کتاب را گروه تحقیق انتشارات جامعه مدرسین انجام داده است.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار تاحضور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
جعبه ابزار