تعمیم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تعمیم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تعمیم (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در فقه، به معنای توسعه دادن و همه را شامل گردانیدن
تعمیم (فلسفه اخلاق)، از اصطلاحات به کار رفته در فلسفه اخلاق، به معنای سرایت دادن برخورد در یک موقعیت به موقعیت‌های مشابه
تعمیم (روان‌شناسی)، از اصطلاحات به کار رفته در روان‌شناسی، به معنای سرایت یافتن رفتار در یک امر شرطی‌شده به موارد مشابه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار