تغذیه از برگ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرگهای درختان از نعمت‌های خداوند است، حضرت موسی علیه‌السّلام از برگهای درختان برای تغذیه گوسفندانش استفاده می‌کرد.


تغذیه از برگ درختان

[ویرایش]


← تغذیه گوسفندان


سوی حضرت موس ی علیه‌السّلام با عصای خود، برگهای درختان را برای تغذیه گوسفندانش می‌ریخت:
وما تلک بیمینک یـموسی «و آن چیست در دست راست تو، ‌ای موسی؟» قال هی عصـای... واهش بها علی غنمی... «گفت: «این عصای من است بر آن تکیه می‌ کنم، برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می‌ ریزم و مرا با آن کارها و نیازهای دیگری است.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طه/سوره۲۰، آیه۱۷.    
۲. طه/سوره۲۰، آیه۱۸.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۱۷۸.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۴، ص ۱۹۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۲۰، برگرفته از مقاله «تغذیه از برگ».    


رده‌های این صفحه : برگ | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار