تغریب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتغریب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تغریب، تبعيد (تَغْريب؛ نَفي بَلَد) يعني بيرون کردن بزه‌کار از محلّ زندگي يا محلّ ارتکاب بزه و يا محلّ اجراي حد
تشریق و تغریب، دو اصطلاح در نجوم دوره اسلامی برای بیان جایگاه نسبی سیارات و ستاره‌ها در نزدیکی خورشید


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار