تفاسیر فارسی شیعه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفاسیر قرآن به زبان فارسی:

روض الجنان و روح الجنان، کهن‌ترین و مشروح‌ترین تفسیر شیعی، به فارسی
تفسیر ادبی قرآن (اسلامی پناه)، تألیف مهدی اسلامی پناه (یزدی ) (معاصر)
تفسیر راهنما، تألیف اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن (معاصر)
تفسیر روشن، تالیف علامه میرزا حسن مصطفوی (۱۳۳۴- ۱۴۲۶ ق)
تفسیر شریف لاهیجی، تألیف بهاءالدین محمد بن شیخ علی شریف لاهیجی (م ۱۰۸۸ ق)
تفسیر موضوعی قرآن کریم (جوادی آملی)، تألیف حضرت آیت الله جوادی آملی (معاصر)
تفسیر نمونه، تألیف آیت الله مکارم شیرازی و گروهی از دانشمندان
تفسیر نور، تالیف شیخ محسن قرائتی (معاصر) به زبان فارسی، ساده و روان
مخزن العرفان، تألیف بانو نصرت اصفهانی
منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تألیف ملا فتح الله کاشانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار