تفریج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگشودن و بازکردن را تَفریج گویند و از آن در باب طهارت و صلات یاد شده است.


استحباب تفریج انگشتان بعد از دفن میت

[ویرایش]

پس از دفن میّت و پاشیدن آب بر قبر، مستحب است حاضران دستان خود را با انگشتان باز و گشوده بر قبر نهند.

استحباب تفریج دست موقع تیمم

[ویرایش]

در تیمّم مستحب است هنگام زدن دستها بر خاک، انگشتان از هم گشوده باشند.

استحباب تفریج دست موقع رکوع

[ویرایش]

مستحب است نمازگزار در رکوع، کف دو دست خویش را با انگشتان باز و گشوده بر زانو بگذارد.
گشودن انگشتان در نماز در غیر حال رکوع کراهت دارد.
[۴] الکافی فی الفقه، ص۱۲۵.


استحباب تفریج پا در حال قیام

[ویرایش]

بازکردن پاها در نماز درحال قیام به اندازه سه انگشت باز تا یک وجب، مستحب است.
[۵] العروة الوثقی، ج۱، ص۶۴۲.

در قیام شرط است که پاها افزون بر حدّ متعارف ـ به‌گونه‌ای که از حالت ایستاده خارج شود ـ باز نباشند.
[۶] العروة الوثقی، ج۱، ص۶۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۴، ص۳۱۸.    
۲. المعتبر، ج۱، ص۳۸۹.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۰۴.    
۴. الکافی فی الفقه، ص۱۲۵.
۵. العروة الوثقی، ج۱، ص۶۴۲.
۶. العروة الوثقی، ج۱، ص۶۳۵.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۵۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار