تفسیر ابن ابی رندقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌ابی‌رندقه‌، فقیه‌ مالکی‌ مذهب‌، محدث‌، ادیب‌ اندلسی‌ از مردم‌ طُرطُوشه‌ و صاحب تفسیر ابن ابی رندقه می‌باشد.


معرفی مفسر

[ویرایش]

تفسیر ابن ابی رندقه از ابوبکر محمد (۴۵۱ - ۵۲۰ ق) فرزند ولید بن محمد طرطوشی معروف به ابن ابی رندقة، از علما و صوفیه که قبر او در اسکندریه مزار معروفی است. ولادت و نشات وی در شهر طرطوشه از شهرهای مرزی شمال‌ اندلس (اسپانیا) بوده است. علوم اسلامی را از ولید باجی فراگرفت. مـفـسر که مالکی مذهب بود کم کم به تصوف گرایش یافت و محبت خاندان عصمت و نبوت (علیهم‌السّلام) در قلب وی راه پیدا کرد و در آثار قلمی او تمایلات شیعی وی کاملا نمایان است.

معرفی تفسیر

[ویرایش]

ابن ابی رندقه آثار و مصنفات مشهوری دارد که از جمله مؤلفات وی تلخیص و یا مختصر الکشف و البیان عن تفسیر القرآن تالیف ثعلبی است.
‌ایـن تـفسیر اخبار و روایات امامیه و فضائل خاندان عصمت و طهارت را دربر دارد از جمله حدیث معروف من مات علی حب آل محمد را از همین تفسیر روایت می‌کنند.
امروزه چندین نسخه از این تفسیر در کتابخانه‌های عراق و مصر و سایر بلاد در دست است. این تفسیر غیر از معالم التنزیل ابومحمد الحسین بغوی است.
[۴] جرجی زیدان، تاریخ اداب اللغة العربیة، ج۳، ص۱۰۸.
[۵] بروکلمان، کارل، تاریخ الادب العربی، ج۶، ص۱۵۴.
[۱۱] کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۱۲، ص۹۶.
[۱۵] عنان، محمدعبدالله، تراجم‌ اندلیسة، ص۲۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج۹، ص۶۹.    
۲. تلمسانی، احمدبن محمد، ازهارالریاض، ج۳، ص۱۶۲.    
۳. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص۱۳۳.    
۴. جرجی زیدان، تاریخ اداب اللغة العربیة، ج۳، ص۱۰۸.
۵. بروکلمان، کارل، تاریخ الادب العربی، ج۶، ص۱۵۴.
۶. ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب، ج۶، ص۱۰۲.    
۷. ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۲، ص۴۶۹.    
۸. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۹۸۴.    
۹. ذهبی، محمدبن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۹، ص۴۹۰.    
۱۰. ابن خلکان، احمد بن ابراهیم، وفیات الاعیان، ج۴، ص۲۶۲.    
۱۱. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۱۲، ص۹۶.
۱۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۴، ص۳۰.    
۱۳. ابن تغری بردی، یوسف بن تغری بردی، النجوم الزاهرة، ج۵، ص۲۳۱.    
۱۴. بغدادی، اسماعیل، هدیة العارفین، ج۲، ص۸۵.    
۱۵. عنان، محمدعبدالله، تراجم‌ اندلیسة، ص۲۸۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن ششم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۳.    


جعبه ابزار