تفسیر ابی روق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابی روق عطیه بن حارث همدانی فرزند حارث همدانی کوفی، از مفسران و تابعین می‌باشد.


معرفی اجمالی مؤلف

[ویرایش]

تفسیر ابی روق اثر ابی روق عطیة (م ۱۹۰ ق) فرزند حارث همدانی کوفی، از مفسران و تابعین. فریقین عامه و خاصه او را توثیق نموده‌اند.
علامه حلی در رجال خود (۱۳۱) از قول ابن عقده می‌نویسد ابی روق به ولایت اهل بیت (علیهم‌السّلام) قائل بوده و اعتقاد جازم داشت.

معرفی تفسیر

[ویرایش]

نجاشی در رجال خود در شرح حال ابان بن تغلب می‌گوید: محمد بن عبدالرحمن فتحی کوفی بین تفاسیر ابان بن تغلب، ابی روق و محمد بن السائب جمع نموده و از آن سه تفسیر، تفسیر واحدی را تالیف نموده است داودی (م ۹۴۵ ق) در طبقات المفسرین خود پس از ذکر تفسیر وی ابی روق را در طبقه پنجم مفسران ضبط کرده است.
ابن تفسیر نیز از جمله تفسیرهای روائی بوده ولی از بین رفته است.
[۸] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال،ج۱، ص۱۲.    
۲. داودی، محمدبن علی، طبقات المفسرین، ج۱، ص۳۸۶.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۲۵۳.    
۴. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۵۳۸.    
۵. ابن داود، حسن بن علی، رجال، ص۱۳۳.    
۶. خزرجی، صفی الدین، خلاصة التهذیب، ص۲۶۷.    
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم الرجال الحدیث، ج۱۲، ص۱۶۲.    
۸. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۷۸.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن دوم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۵.    جعبه ابزار