تفسیر احکام القرآن (عباد بن عباس)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر احکام القرآن اثر عباد بن عباس از علمای امامیه در عصر خویش و از وزرای رکن الدوله بویهی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آیات الاحکام (تفسیر احکام القرآن) اثر شیخ امین ابوالحسن عباد (م ۳۵۰ ق) فرزند عباس بن عباد طالقانی از علمای امامیه در عصر خویش و از وزرای رکن الدوله بویهی. مفسر پدر صاحب ابن عباد وزیر دیلمیان است.
تـفـسـیـر وی در یک جلد به زبان عربی و به شیوه روائی و کلامی در بیان آیات احکام و فقه قرآن کریم است که یاقوت حموی از این تفسیر به نام احکام و فقه قرآن کریم است که یاقوت حموی از این تفسیر به نام احکام القرآن ذکر نموده است و نیز سید محسن امین در شرح حال وی می‌نویسد: دارای مؤلفاتی است و از گفته سمعانی چنین استفاده می‌گردد که کتاب تفسیر احکام قرآن وی بر اساس مذهب شیعی می‌باشد.
‌ایـن تفسیر شامل پانصد آیه از احکام قرآن کریم است که مفسر به فقه و احکام قرآن کریم پرداخته است.
[۴] قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ص۸.
[۵] عامر، الحلو، معجم الدراسات القرآنیة، ۱۲.
[۶] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۸۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۷، ص۴۱۰.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۲۳۴.    
۳. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۷، ص۲۳۱۵.    
۴. قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ص۸.
۵. عامر، الحلو، معجم الدراسات القرآنیة، ۱۲.
۶. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۸۱.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهارم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱.    


جعبه ابزار