تفسیر البدر الباهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر البدر الباهر اثر شیخ آقا محمدعلی (نجف ۱۱۸۸ - قمشه ۱۲۴۵ ق) فرزند آقا محمدباقر هزار جریبی نجفی، از علما و مراجع شیعه می‌باشد.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

این تفسیر در یک مجلد به زبان عربی و شیوه روائی شامل شرح و بیان بخشی از قرآن کریم است. مـؤلـف در اثر خود آیات قصص انبیاء (علیهم‌السّلام) و بعضی از آیات دیگر را که مورد نظرش بوده گردآوری نـموده سپس با بهره‌گیری از روایات و احادیث ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) و شرح احادیث مشکل و بیان مسائل مهم علمی از جمله هیئت و نجوم، و آنها را تفسیر و تاویل نموده است.
شیخ آقابزرگ تهرانی نسخه‌ای از این تفسیر را در کتابخانه آل شیخ الاسلام زنجانی در زنجان معرفی نموده است. و در الذریعة می‌نویسد که احتمالا این اثر در چند مجلد است و هر بخش آن حدیقه نام دارد، سپس اضافه نموده که حدیقه سوم آن را در شرح بعضی از اخبار معضله در آخر مجلد کتاب الصلاة از مؤلفات وی به نام (البحر الزاخر) دیده است.
[۲] القمی، شیخ عباس، فوائد الرضویة، ص۵۷۶.
[۳] آل محبوبه، جعفر، ماضی النجف و حاضرها، ج۳، ص۵۱۷.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال، ص۳۳۸.
[۵] حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج۲، ص۳۰۷.
[۶] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة، ص۴۰.
[۷] امینی نجفی، محمدهادی، معجم رجال الفکر، ص۴۶۳.
[۹] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۳، ص۶۷.    
۲. القمی، شیخ عباس، فوائد الرضویة، ص۵۷۶.
۳. آل محبوبه، جعفر، ماضی النجف و حاضرها، ج۳، ص۵۱۷.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال، ص۳۳۸.
۵. حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج۲، ص۳۰۷.
۶. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة، ص۴۰.
۷. امینی نجفی، محمدهادی، معجم رجال الفکر، ص۴۶۳.
۸. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۱۱، ص۴۴.    
۹. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۸۰.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن سیزدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۶.    
.جعبه ابزار