تفسیر جامع التاویل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر جامع التاویل ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر جامع التاویل (رازی)، اثر شیخ ابوالحسن احمد (م ۳۹۰ یا ۳۹۵ ق) فرزند فارس بن زکریا قزوینی رازی از ائمه لغت و نحو ادب
تفسیر جامع التاویل (اصفهانی)، اثر محمد بن بحر اصفهانی کاتب ادیب شاعر نحوی و مفسر معتزلی و تشیع‌گرا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار