تفسیر دشتکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر دشتکی اثـر غیاث‌الدین منصور ثانی (م ۹۴۸ ق) فرزند صدرالدین محمد ثالث دشتکی شیرازی معروف به غیاث الحکماء می‌باشد.


محتوای تفسیر

[ویرایش]

‌ایـن تـفـسـیـر در شرح و بیان بعضی از آیات قرآن است که دشتکی آنها را انتخاب و با آراء فلسفی خویش شرح کرده است. نسخه‌ای از این تفسیر در کتابخانه جعفریه مدرسه هندی در کربلا موجود است. شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعة به نسخه دیگری در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اشاره دارد.
و احتمال اتحاد آن را با تفسیر دیگر مفسر یعنی تفسیر سوره هل اتی داده است.

تألیفات دیگر مؤلف

[ویرایش]

غیاث الحکما دشتکی اثرهای دیگری نیز دارد:
۱) حاشیه بر تفسیر کشاف، که حواشی و تعلیقاتی بر تفسیر جاراللّه زمخشری است و قاضی نوراللّه شوشتری به آن اشاره کرده است.
نـسخه‌ای از این اثر در مجموعه شماره ۱۳۷۰۸ از موقوفات ابن خاتون در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی محفوظ است.
۲) تـفـسیر سوره هل اتی، که آمیخته با آراء فلسفی مفسر است و صدرالدین محمد دشتکی فرزند غیاث الدین قسمتی از مناجات آخر این کتاب را در اثر خویش (الذکری) نقل نموده است.
[۲] زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص۳۰۴.
[۴] بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، ج۱، ص۵۰.
[۶] آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۶، ص۲۰۸.
[۷] قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویة، ص۶۶۸.
[۸] شوشتری، نورالله، مجالس المؤمنین، ج۲، ص۲۳۰.
[۹] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة، ص۹۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة، احیاء الداثر من القرن العاشر، ج۴، ص۲۵۴.    
۲. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۷، ص۳۰۴.
۳. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۱۰، ص۱۴۱.    
۴. بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، ج۱، ص۵۰.
۵. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۲۹۶.    
۶. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۶، ص۲۰۸.
۷. قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویة، ص۶۶۸.
۸. شوشتری، نورالله، مجالس المؤمنین، ج۲، ص۲۳۰.
۹. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة، ص۹۳.
۱۰. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۱۳، ص۱۹.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن دهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۱۱.    


جعبه ابزار