تفسیر سیاسی انحرافی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفاسیر با شیوه سیاسی انحرافی، تفاسیری هستند که به‌عنوان جزوات تفسیری از جانب گروهک‌های التقاطی با بروز حرکت‌های التقاطی سیاسی - دینی انتشار یافته است. روش آنها کاملا تحمیل بر قرآن است و حتی با ظاهر قرآن هم سازگار نیست.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تفاسیری که با گرایش حزبی انحرافی، که اخیرا با بروز حرکت‌های التقاطی سیاسی - دینی و با داعیه تحمیل اهداف حزبی بر قرآن، به وجود آمده‌اند، تفاسیری هستند که به صورت مقطعی و پراکنده انجام گرفته‌اند؛ و چون مخاطبان آنها نوعا به مبادی و آداب لغت عرب آشنایی ندارند، نویسندگان آنها از همین زاویه تاریک سوی استفاده کرده، تلفیقات خود را در قالب تفسیر به خورد آنان می‌دهند. روش این تفسیرها کاملا تحمیل بر قرآن است و حتی با ظاهر قرآن هم سازگار نیست.
نمونه روشن این دسته از نوشته‌ها در این دیار، جزوه‌هایی است که به‌عنوان جزوات تفسیری از جانب گروهک‌های التقاطی انتشار یافته است؛ مانند تفسیر سوره‌های طه و مریم و کهف و بقره از گروهک فرقان، که همگی به دیار عدم رهسپار شده‌اند. همچنین نوشته‌های گروهی منافقین موسوم به مجاهدین خلق که اکنون به دور از زادگاه خویش، دربه‌در آفاق گشته‌اند. اینان بیشتر به مساله تشابه و نسخ روی آورده‌اند؛ آیات محکمه را همان اصول کلی و ثابت شریعت دانسته و آیات متشابهه را به احکام متغیر مبتنی بر آن اصول تفسیر کرده‌اند که هر دم با تغییر شرایط تغییر می‌یابند و از مساله نسخ مستمر و پیاپی و همیشگی احکام سخن گفته‌اند و با این شیوه غریب خواسته‌اند افکار الحادی خود را (در پوشش دین) جلوه دهند.
[۱] علوم قرآنی، بحث محکم و متشابه، فصل ششم، ص۲۸۴-۲۸۵.

این گروهک‌ها خود و افکار و نوشته‌هاشان، همچون کف‌های آلوده سیل، در کوتاه مدت محکوم به فنایند؛ از این‌رو بیش از این، بحث درباره آنان بیهوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علوم قرآنی، بحث محکم و متشابه، فصل ششم، ص۲۸۴-۲۸۵.


منبع

[ویرایش]

معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، ج۲، ص۵۰۸-۵۰۹.    


رده‌های این صفحه : روش های تفسیری | علوم قرآن
جعبه ابزار