تفسیر لطایفی از قرآن کریم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلطایفی از قرآن کریم اثر دکتر محمدمهدی رکنی (زنده در ۱۳۶۸ ش) از علما و محققین معاصر می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

‌این تفسیر در یک مجلد به زبان فارسی و شیوه عرفانی شامل بخشی از قرآن کریم است و مؤلف تفسیر رشیدالدین میبدی را به مذاق خود تلخیص کرده و مطالب مورد نظر خود را از آن گردآوری نموده است. این تفسیر مکررا طبع گردیده است.
[۱] رکنی، محمدمهدی، تفسیر لطایفی از قرآن کریم.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رکنی، محمدمهدی، تفسیر لطایفی از قرآن کریم.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن پانزدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۲۵.    


جعبه ابزار