تفسیر معانی القرآن (صابونی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر معانی القرآن اثر محمد بن احمد صابونی، کوفی مصری معروف به صابونی، از ائمه حدیث و مفسران شیعه لغوی ریاضی دان منجم می‌باشد.


معرفی مفسر

[ویرایش]

معانی القرآن (تفسیر صابونی) از ابوالفضل محمد (م ح ۳۳۰ ق) فرزند احمد بن ابراهیم بن سلیم جعفی کوفی مصری معروف به صابونی، از ائمه حدیث و مفسران شیعه لغوی ریاضی دان منجم.
ابوالعباس نجاشی مفسر را از برجستگان شیعه در مصر وصف می‌کند که دارای منزلت عظیم بوده و نخست زیدی مذهب بود سپس به طائفه امامیه باز می‌گردد و بعد هفتاد عنوان از مؤلفات او را نام برده است از جمله تفسیر معانی القرآن را ضبط کرده است. شیخ طوسی در رجال خویش مفسر را از اصحاب حضرت علی الهادی (علیه‌السّلام) ذکر کرده است.
سید مهدی بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه وی را از برجستگان روات و محدثین طبقه هفتم یاد کـرده اسـت که عصر غیبتین (۲۶۰ - ۳۲۹ ق) را درک کرده و از شیعیان و علمای معروف مصر و امامیه بوده و تفسیر معانی القرآن او را ذکر نموده است.

معرفی تفسیر

[ویرایش]

تـفـسـیـر مـورد بحث به زبان عربی و شیوه روائی است که آیه‌های قرآن کریم از طریق روایات و احادیث وارده از ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) تفسیر شده است.
بعضی از معاصرین تفسیر معانی القرآن را با تفسیر معانی القرآن و تسمیة اصناف کلامه المجید را به غلط دو تفسیر می‌خوانند و صحیح آن اتحاد آن دو است.
[۲] صدر، سیدحسن، تاسیس الشیعة، ص۳۳۵.
[۳] اردبیلی، محمدبن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۸.
[۶] سید بحرالعلوم، سیدمحمدمهدی، رجال، ج۳، ص۱۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۱، ص۱۲۴.    
۲. صدر، سیدحسن، تاسیس الشیعة، ص۳۳۵.
۳. اردبیلی، محمدبن علی، جامع الرواة، ج۲، ص۵۸.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۲۷۸.    
۵. ابن داوود، حسن بن علی، رجال، ص۱۶۱.    
۶. سید بحرالعلوم، سیدمحمدمهدی، رجال، ج۳، ص۱۹۹.
۷. شیخ طوسی، محمدبن حسن، رجال، ص۳۹۱.    
۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، رجال، ص۲۶۵.    
۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ج۱، ص۳۷۴.    
۱۰. شیخ طوسی، محمدبن حسن، الفهرست، ص۲۸۱.    
۱۱. ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، ص۷.    
۱۲. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۳۲۴.    
۱۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نوابغ الرواة فی رابعة المئات، ص۲۳۳.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهارم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱.    


جعبه ابزار