تفسیر ناسخ التفاسیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر ناسخ التفاسیر ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر ناسخ التفاسیر (عصار)، اثر سیدمحمد عصار (۱۲۶۶-۱۳۵۶ ق) فرزند سیدمحمود حسینی لواسانی مشهور به عصار، از علما و افاضل عصر خویش پدر سیدکاظم عصار
تفسیر ناسخ التفاسیر و ناصر النحاریر (صدرالاسلام)، اثر شیخ علی‌اکبر (۱۲۷۰-۱۳۲۶ ق) فرزند میرزا شیرمحمد همدانی، عالم مجتهد ملقب به صدرالاسلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار