تفسیر و ترجمه قرآن (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر و ترجمه قرآن اثر بهاءالدین خرمشاهی (متولد ۱۳۲۴ ش)، از نویسندگان و قرآن پژوهان معاصر و از ویراستاران دایره المعارف می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث در یک مجلد به قطع بزرگ رحلی و شیوه ادبی دایره المعارفی شامل تمام قرآن کریم است مؤلف پس از درج هر یک صفحه از مصحف شریف، در ستون مقابل ترجمه فارسی آن را آورده سپس کلمات مشکله و متشابه و غریب هر آیه و مفاهیم کلیدی و مسائل و عبارات دشوار را ذیل آن توضیح می‌دهد. این ترجمه همراه با تفسیر از سوی مؤسسات انتشاراتی نیلوفر و جامی به طبع رسیده و نزدیک به انتشار است. در پایان این تفسیر واژه نامه قرآنی - فارسی و چند مقاله در زمینه تاریخ قرآن و عدم تحریف آن و مسائل دیگر قرآن پژوهی درج گردیده است.

آثار قرآنی مؤلف

[ویرایش]

مؤلف از جمله محققین شیعه است که چهار اثر در زمینه قرآن پژوهی و تفسیر نگاشته است که سه اثر دیگر آن عبارتند از:
۱) فرهنگ موضوعی قرآن مجید در یک مجلد به زبان عربی و فارسی با همکاری استاد محقق توانا آقای کامران فانی این اثر شامل تدوین کلمات قرآن بر اساس موضوعی است. شیوه ساده مؤلفان در تنظیم کلمات و لغات قرآن، به ترتیب حرف اول کلمه بر اساس ابجدی یا دقیق‌تر بگوئیم ابتثی است و نه بر رسم فرهنگ‌های کهن عربی که از روی ماده اصلی کلمات تنظیم یافته است. لذا مبتدیان و علماء و محققین یک سان بدون زحمت، خواسته خویش را در‌ اندک زمان به دست می‌آورند. این اثر نزدیک به هشت هزار مدخل از موضوعات قرآنی را با ذکر نام سوره و شماره آیه در برابر آنها دربردارد. طبع اول این اثر در ۱۳۶۴ ش از سوی نشر فرهنگ معاصر (تهران)، و طبع دوم آن در ۱۳۶۹ ش از سوی انتشارات الهدی صورت گرفته است.
۲) قرآن پژوهی: در یک مجلد به زبان فارسی، شامل هفتاد بحث و تحقیق قرآنی است که توسط نشر مشرق در تهران در ۱۳۷۲ ش طبع گردیده است.
۳) تفسیر و تفاسیر جدید در یک مجلد به زبان فارسی (تهران، کیهان، ۱۳۶۴ ش) این اثر توسط عصام حسن به عربی ترجمه گردیده و در بیروت توسط انتشارات دارالروضه طبع و نشر گردیده است (۱۹۹۱/۱۴۱۱ ق).
[۱] خرمشاهی، بهاءالدین، فرهنگ موضوعی قرآن مجید.
[۲] مجله کرانه، سال اول، شماره یکم، ۱۳۷۳ ش، ص۷ - ۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خرمشاهی، بهاءالدین، فرهنگ موضوعی قرآن مجید.
۲. مجله کرانه، سال اول، شماره یکم، ۱۳۷۳ ش، ص۷ - ۱۶.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن پانزدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۲۵.    


جعبه ابزار