تفسیر کشف التنزیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکشف التنزیل فی التفسیر و التاویل اثر سیدمحمد (م ح ۱۳۱۰ ق) فرزند سیدعبدالغفار رضوی کاشانی، از علما و فقیه اصولی می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث در یک مجلد به زبان عربی و شیوه کلامی و ادبی شامل تمام قرآن کریم از سوره الحمد لغایت سوره الناس است که با بهره از روایات و احادیث ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) و اقوال مفسرین متقدمین شیعه آیات قرآن را تاویل نموده است.
حفید وی سیدحسین (م ۱۳۸۵ ق) در کتاب خود (العندبیل) فی التمییز بین الصحیح و العلیل به شرح حال مؤلف پرداخته و این تفسیر را از مؤلفات او نام برده است.
نسخه اصل به خط مؤلف نزد حفید وی سیدمحمد رضوی کاشانی صاحب تفسیر بهجة التنزیل فی التفسیر و التاویل ( بهجة التنزیل) موجود است.
[۲] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۲۴۴.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۴، ص۶۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۱۸، ص۲۴.    
۲. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۲۴۴.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر، ج۴، ص۶۶۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    جعبه ابزار