تفسیر کنز التفاسیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکنزالتفاسیر فی تفسیر المفردات القرآنیة اثر شیخ علی (۱۲۴۲ - ۱۳۱۵ ق) فرزند مولی شیخ جعفر استرآبادی حائری تهرانی معروف به شریعتمدار، از علمای امامیه و حکیم متاله می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث در یک مجلد به زبان عربی و شیوه کلامی و ادبی شامل بخشی از قرآن کریم است. مؤلف در این اثر خود به تفسیر مفردات و کلمات غریب و متشابه و مشکلات به سبک ادبی و نحوی پرداخته است.

آثار دیگر مؤلف

[ویرایش]

شریعتمدار استرآبادی آثار دیگری بدین شرح دارد:
۱) نثرالدرر الایتام، در یک مجلد به زبان عربی و شیوه استدلالی و روائی شامل تفسیر بخشی از قرآن است. مؤلف در این اثر خود آیات احکام قرآن را گردآوری نموده است و به ترتیب کتب فقهیه از طهارت لغایت دیات با بهره از روایات و احادیث خاندان عصمت (علیهم‌السّلام) به شرح و بسط پرداخته است.
۲) الدرر الایتام: در یک مجلد به زبان عربی و شیوه استدلالی و روائی تلخیصی است از کتاب نثر الدرر الایتام.
۳) دررالاحکام، این تفسیر ضمن پانزده کتاب دیگر می‌باشد که هریک از آنها اختصاص به یک علم از علوم است. کتاب اول در نحو و کتاب دهم در علم تفسیر و مؤلف بحث خویش را به کلیات علم تفسیر و قرآن مجید اختصاص داده و کلمات متشابه و غریب را تفسیر نموده است. کتاب یازدهم در تجوید و نحو قرآن می‌باشد.
۴) تجوید التنزیل فی علم الترتیل، در یک مجلد شامل بخشی از قرآن کریم می‌باشد. مؤلف اثر خویش را به علم ترتیل و قرائات قرآن مجید اختصاص داده و نیز گاهی به نحو و اعراب بعضی از کلمات می‌پردازد.
نسخه اصلی آثار فوق که برشمردیم در تهران نزد احفاد شریعتمدار محفوظ است.
[۵] مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۳، ص۲۱۰.
[۶] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۱۵۷.
[۷] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۸۳.
[۸] مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۴، ص۱۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۱۸، ص۱۴۹.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۲۴، ص۵۲.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۸، ص۱۱۷.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۳، ص۳۶۰.    
۵. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۳، ص۲۱۰.
۶. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۱۵۷.
۷. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۸۳.
۸. مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۴، ص۱۶۱.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    


جعبه ابزار