تفلیسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفلیسی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عمر بن بندار تفلیسی، تِفلیسی، عمر بن‌ بُندار، ملقب‌ به‌ کمال‌الدین‌ و مکنّا به‌ ابوالفتح‌، قاضی و اصولی و فقیه شافعی قرن هفتم‌
حبیش بن ابراهیم تفلیسی، حُبَیش تفلیسی، ابوالفضل حبیش‌ بن ابراهیم‌ بن محمد، عالم ، ادیب، طبیب و نویسنده فارسی و عربی‌نویس قرن ششم
ابوالقاسم ثابت بن بندار تفلیسی، از محدّثین عامّه
ملاحسین تفلیسی اصفهانی، عالم عامل و زاهد کامل در اصفهان
عیسی رقی، پزشک و مترجم دربار حمدانیان حلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار