تفویض (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفویض ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جبر و تفویض، یکی از قدیمی‌ترین مسائل مطرح در کلام
تفویض (فقه)، واگذار کردن امری به دیگری و بحث شده در ابواب مختلف فقه
تفویض (حدیث)، به معنای واگذار کردن امور به خدا و دارای کاربرد در احادیث معصومین
تفویض (عرفان)، نزد عارفان، ترکِ اختیار و واگذاشتن کار خود به خداوند، و مقدمه «رضا» و دارای قرابت با تسلیم و توکل
تفویض (علم کلام)، به معنای واگذار کردن امور به خدا و دارای بحث‌های جدی در علم کلام
تفویض در مکتب معتزله، معنای تفویض در مکتب معتزله


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار