تقریرات الأصول‌ (ابوالفضل‌ نجم‌آبادی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«الاصول»، تقریرات درس حضرت آیة الله، شیخ حسین نایینی ، متوفای ۱۳۵۳ ق و آقا ضیاء عراقی ، متوفای ۱۶۳۱ ق، است که به قلم آیة الله، میرزا ابو الفضل نجم آبادی متوفای ۱۳۸۵ ق، به زبان عربی ، به رشته تحریر درآمده است.


ساختار

[ویرایش]

کتاب، در سه جلد و مجموعا بیش از هزار و هشت صد و سی صفحه تدوین شده و در ضمن مجموعه آثار مؤلف، تحت شماره‌های ۴ تا ۶ به چاپ رسیده است.
جلد نخست، شامل چهار رساله است: اولی، در معانی حرفی، دومی، در مباحث الفاظ، سومی، در نواهی و چهارمی، در مفاهیم و مطلق و مقید است. جلد دوم، مشتمل بر مباحث قطع و ظن و جلد سوم، شامل مباحث استصحاب است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

کتاب، با رساله‌ای در معانی حرفیه از مباحث الفاظ آغاز شده است و در آن، موضوعاتی چون فرق بین معانی حرفیه و اسمیه و کلام در اسماء افعال مطرح گردیده است.
[۱] الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۱، ص۲۹.

بخش دوم، رساله‌ای دیگر در مبحث الفاظ و در موضوع اوامر است که شامل تقریرات درس میرزای نایینی است و به مقولاتی چون فرق بین تعارض و تزاحم ، مقدمات ترتب و تزاحم قیود پرداخته است.
[۲] الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۱، ص۱۴۱.

سومین نوشتار مجلد نخست، رساله‌ای در نواهی است و به تقریرات درس آقا ضیاء عراقی اختصاص دارد. اجتماع امر و نهی ، بحث در مندوحه، اقسام مانع و حرمت تشریعیه از مضامین این بخش است.
[۳] الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۱، ص۲۷۷.

رساله چهارم که در باره مفاهیم و مطلق و مقید است نیز از جمله تقریرات درس آقا ضیاء عراقی می‌باشد.
[۴] الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۱، ص۵۱۱.

جلد دوم، مباحث قطع و ظن و برائت را مطرح کرده و موضوعاتی چون حجیت خبر واحد ، بیان ظنی، ادله برائت ، استدلال با اجماع ، شبهه وجوبیه ، کلام در اقل و اکثر و قاعده لا ضرر و... مورد بررسی قرار گرفته است.
[۵] الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۲، ص۱۳-۷۱۳.

سومین جلد، به مباحث مرتبط با استصحاب اختصاص یافته که مجموعا تقریرات درس آقا ضیاء عراقی را در بر می‌گیرد. اقسام استصحاب و حجیت آن، کلام در معنی استصحاب و شرایط آن، بقاء یقینی در قواعد تجاوز و فراغ ، اصالت صحت و اقسام شرط و... مضامین جلد آخر را تشکیل داده‌اند.
[۶] الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۳، ص۱۱-۳۳۷.


وضعیت کتاب

[ویرایش]

در آخر هر جلد، فهرست آیات ، احادیث ، منابع و موضوعات ذکر شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۱، ص۲۹.
۲. الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۱، ص۱۴۱.
۳. الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۱، ص۲۷۷.
۴. الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۱، ص۵۱۱.
۵. الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۲، ص۱۳-۷۱۳.
۶. الأصول‌، تقریرات ابوالفضل‌ نجم آبادی، ج۳، ص۱۱-۳۳۷.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
جعبه ابزار