تقلید از نیاکان و توحید (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به بررسی آیاتی که مرتبط با اعراض اقوام از توحید می‌باشد، خواهیم پرداخت.


تقلید کورکورانه

[ویرایش]

تقلید کورکورانه، مانع پذيرش توحيد:
والی عاد اخاهم هودا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره افلا تتقون• قالوا اجئتنا لنعبدالله وحده ونذر ما کان یعبد ءاباؤنا...«و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم، گفت‌ ای قوم من! (تنها) خدا را پرستش کنید که جز او معبودی برای شما نیست، آیا پرهیزگاری پیشه نمی‌کنید؟! گفتند آیا به سراغ ما آمده‌ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم و آنچه را پدران ما می‌پرستیدند رها کنیم، حال که چنین است آنچه (از بلا و عذاب الهی) به ما وعده می‌دهی بیاور اگر راست می‌گوئی».

پیمان عالم ذر

[ویرایش]

واذ اخذ ربک من بنی ءادم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا ان تقولوا یوم القیـمة انا کنا عن هـذا غـفلین• او تقولوا انما اشرک ءاباؤنا من قبل وکنا ذریة من بعدهم... «به خاطر بیاور زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت (و فرمود:) آیا من پروردگار شما نیستم؟! گفتند آری، گواهی می‌دهیم (چرا چنین کرد؟) برای اینکه در روز رستاخیز نگوئید ما از این غافل بودیم (و از پیمان فطری توحید و خداشناسی بی‌خبر)».

منطق مخالفین

[ویرایش]

والی ثمود اخاهم صــلحـا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره... • قالوا یـصــلح قد کنت فینا مرجوا قبل هـذا اتنهـنا ان نعبد ما یعبد ءاباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. «و به سوی (قوم) ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، گفت: ‌ای قوم من! الله را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست، او است که شما را از زمین آفرید و آبادی آنرا به شما واگذار نمود، از او آمرزش بطلبید سپس به سوی از باز گردید که پروردگارم (به بندگان خود) نزدیک و اجابت کننده (تقاضاهای آنها) است. گفتند‌ ای صالح! تو پیش از این مایه امید ما بودی! آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می‌پرستیدند نهی می‌کنی؟ و ما در مورد آنچه ما را به سوی آن دعوت می‌کنی در شک و تردید هستیم».

دعوت به یکتاپرستی

[ویرایش]

والی مدین اخاهم شعیبـا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره... • قالوا یـشعیب اصلوتک تامرک ان نترک ما یعبد ءاباؤنا او ان نفعل فی امولنا ما نشـؤا انک لانت الحلیم الرشید. «و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت‌ ای قوم من! الله را پرستش کنید که جز او معبود دیگری برای شما نیست و پیمانه و وزن را کم نکنید (و دست به کم فروشی نزنید) من خیر خواه شما هستم و من از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناکم!. گفتند: ‌ای شعیب آیا نمازت تو را دستور می‌دهد که ما آنچه را پدرانمان می‌پرستیدند ترک گوئیم؟ و آنچه را می‌خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟ تو مرد بردبار و رشیدی هستی؟».

شک در خدا

[ویرایش]

قالت رسلهم افی الله شک فاطر السمـوت والارض... قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدونا عما کان یعبد ءاباؤنا فاتونا بسلطـن مبین. «رسولان آنها گفتند آیا در خدا، شک است؟! خدائی که آسمان‌ها و زمین را آفریده؟! او که شما را دعوت می‌کند تا گناهانتان را ببخشد، و تا موعد مقرری شما را باقی گذارد، آنها گفتند (ما اینها را نمی‌فهمیم همین اندازه می‌دانیم) شما انسان‌هائی همانند ما هستید و می‌خواهید ما را از آنچه پدرانمان می‌پرستیدند باز دارید، شما دلیل روشنی برای ما بیاورید!».

منطق کوردلان مغرور

[ویرایش]

ولقد ارسلنا نوحـا الی قومه فقال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره افلا تتقون• فقال الملؤا الذین کفروا من قومه... ما سمعنا بهـذا فی ءابائنا الاولین.
«ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، به آنها گفت‌ ای قوم من! خداوند یکتا را بپرستید که غیر از او معبودی برای شما نیست، آیا (باز از پرستش بتها) پرهیز نمی‌کنید؟ جمعیت اشرافی (و مغرور) از قوم نوح که کافر شده بودند گفتند: این مرد بشری است همچون شما که می‌خواهد بر شما برتری جوید، اگر خدا می‌خواست پیامبری بفرستد فرشتگانی نازل می‌کرد، ما چنین چیزی هرگز در نیاکان خود نشنیده‌ایم».

نفوذناپذیری ملحدین

[ویرایش]

اجعل الالهة الـهـا واحدا ان هـذا لشیء عجاب• وانطـلق الملا منهم ان امشوا واصبروا علی ءالهتکم ان هـذا لشیء یراد• ما سمعنا بهـذا فی الملة الاخرة ان هـذا الا اختلـق. «آیا او بجای این‌ همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ این راستی چیز عجیبی است؟! سرکردگان آنها بیرون آمدند و گفتند بروید و خدایانتان را محکم بچسبید که می‌خواهند ما را به سوی بدبختی بکشانند! ما هرگز چنین چیزی از پدران خود نشنیده‌ایم، این فقط یک دروغ است!».

انذار قوم

[ویرایش]

انا ارسلنا نوحـا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیم• ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون• قال نوح رب انهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده الا خسارا. «ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، و گفتیم: قوم خود را انذار کن پیش از آنکه عذاب دردناک به سراغشان آید. که خدا را پرستش کنید، و از مخالفت او بپرهیزید، و مرا اطاعت نمائید. نوح (بعد از یاءس از هدایت آنها) عرض کرد پروردگارا! آنها نافرمانی من کردند، و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز زیان‌کاری بر آنها نیفزوده».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۶۵.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۷۰.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۲۲۴.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۲.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۳.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۴.    
۷. هود/سوره۱۱، آیه۶۱.    
۸. هود/سوره۱۱، آیه۶۲.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۹، ص۱۵۳.    
۱۰. هود/سوره۱۱، آیه۸۴.    
۱۱. هود/سوره۱۱، آیه۸۷.    
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۱.    
۱۳. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۰.    
۱۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۲۸۵.    
۱۵. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۲۳.    
۱۶. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۲۴.    
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۲۲۴.    
۱۸. ص/سوره۳۸، آیه۵ - ۷.    
۱۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۲۱۵.    
۲۰. نوح/سوره۷۱، آیه۱.    
۲۱. نوح/سوره۷۱، آیه۳.    
۲۲. نوح/سوره۷۱، آیه۲۱.    
۲۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۸۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۲۳، برگرفته از مقاله «تقلید از نیاکان و توحید».    


رده‌های این صفحه : تقلید | توحید | موضوعات قرآنی | نیاکان
جعبه ابزار