تقلید حی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقلید حی یعنی تقلید در احکام شرعی از مجتهد زنده است.


تعریف

[ویرایش]

تقلید حی، مقابل تقلید میت و به معنای تقلید از مجتهد زنده می‌باشد.

اقوال اصولیین

[ویرایش]

میان دانشمندان اسلامی اختلاف است که آیا حیات (زنده بودن) از شرایط مفتی و مجتهد است یا نه؛
۱. معروف نزد اصولیون و فقهای شیعه، اشتراط حیات مفتی و مجتهد است به طور مطلق (در تقلید ابتدایی و استمراری
۲. اصولی‌ها و فقهای اهل سنت و اخباری‌ها و برخی اصولیون شیعه مطلقا (چه در تقلید ابتدایی و چه در استمراری) به عدم اشتراط حیات مفتی و مجتهد معتقد هستند؛
۳ برخی دیگر از اصولیون، بین تقلید ابتدایی و استمراری تفصیل داده‌اند.
[۱] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۴۱۸.
[۳] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۷۰۳.
[۵] انصاری، مرتضی بن محمد امین، مجموعه رسائل فقهی واصولی، ص۶۹.
[۷] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص (۱۲۹-۱۲۸).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۴۱۸.
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۴۷۷.    
۳. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۷۰۳.
۴. خمینی، روح الله، الرسائل، ج۲، ص (۱۵۹-۱۵۰).    
۵. انصاری، مرتضی بن محمد امین، مجموعه رسائل فقهی واصولی، ص۶۹.
۶. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۴۸.    
۷. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص (۱۲۹-۱۲۸).
۸. حسن بن زین الدین، صاحب معالم، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۲۴۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۰، برگرفته از مقاله «تقلید حی».    


جعبه ابزار