تقلید صحابی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقلید صحابی یعنی تقلید کردن از صحابه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است.


تعریف تقلید صحابی

[ویرایش]

تقلید صحابی، به معنای پیروی کردن تابعین و کسانی که بعد از آنها می‌آیند، از آرای صحابه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در احکام شرعی فرعی است.

اقوال در تقلید صحابی

[ویرایش]

در حقیقت، این بحث بر گرفته از بحث حجیت مذهب صحابی است، زیرا کسانی که مذهب صحابی را حجت می‌دانند، اعتقاد دارند دیگران باید نظر آنها را بپذیرند، هر چند میان خود این گروه نیز اختلاف است:
برخی بر این باورند که اگر صحابی اهل فتوا باشد و صحابی دیگر نظری مخالف او نداشته باشد، تقلید از وی واجب است، وگرنه واجب نیست؛
برخی دیگر معتقدند تقلید از صحابی در مسائلی واجب است که با قیاس قابل تحصیل نباشد؛ گروهی نیز تقلید از صحابی را در صورتی واجب می‌دانند که نظر او موافق قیاس باشد.
[۱] عبدالبر، محمد زکی، تقنین اصول الفقه، ص۸۹.
[۲] شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۰۵.
[۳] شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالبر، محمد زکی، تقنین اصول الفقه، ص۸۹.
۲. شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۰۵.
۳. شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۲، ص۱۱۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۰، برگرفته از مقاله «تقلید صحابی».    


جعبه ابزار