تقوای اهل کتاب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی دیگر گرو هایی که جز مصادیق متقین در قرآن از آنها نام برده شده است اهل کتاب می باشند.


اهل کتاب در قرآن

[ویرایش]

طبق آیات قرآن در میان اهل کتاب هم انسانهای تقواپیشه ای هستند.
ومن اهل الکتـب... • بلی من اوفی بعهده واتقی فان الله یحب المتقین.(و در میان اهل کتاب، کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم امانت به آنها بسپاری، به تو باز می‌گردانند و کسانی هستند که اگر یک دینار هم به آنان بسپاری، به تو باز نمی‌گردانند، مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده و بر آنها مسلّط باشی! این بخاطر آن است که می‌گویند: «ما در برابر امّیّین (غیر یهود)، مسؤول نیستیم.» و بر خدا دروغ می‌بندند؛ در حالی که می‌دانند (این سخن دروغ است). •آری، کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیشه نماید، ( خدا او را دوست می‌دارد؛ زیرا) خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.

شان نزول آیات مذکور

[ویرایش]

این آیه درباره دو نفر از یهود نازل گردیده که یکى امین و درستکار و دیگرى خائن و پست بود نفر اول (عبد الله بن سلام) بود که مرد ثروتمندى ۱۲۰۰ اوقیه طلا نزد او به امانت گذارد عبد الله همه آن را به موقع به صاحبش رد کرد و به واسطه امانت دارى خداوند او را در آیه فوق میستاید نفر دوم (فنحاص بن عازورا) است که مردى از قریش یک دینار به او امانت سپرد (فنحاص) در آن خیانت کرد.
لیسوا سواء من اهل الکتـب... • وما یفعلوا من... والله علیم بالمتقین.آنها همه یکسان نیستند؛ از اهل کتاب، جمعیّتی هستند که (به حق و ایمان) قیام می‌کنند؛ و پیوسته در اوقات شب، آیات خدا را می‌خوانند؛ در حالی که سجده می‌نمایند. •و آنچه از اعمال نیک انجام دهند، هرگز کفران نخواهد شد! (و پاداش شایسته آن را می‌بینند.) و خدا از پرهیزکاران، آگاه است. و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه این آیه در حقیقت مکمل آیات قبل است، و مى‌فرماید: این دسته از اهل کتاب در برابر اعمال نیکى که انجام مى دهند پاداش شایسته خواهند داشت، یعنى هر چند در گذشته مرتکب خلاف‌هایى شده باشند اکنون که در روش خود تجدید نظر به عمل آورده‌اند و در صف متقین و پرهیزگاران قرار گرفته‌اند، نتیجه اعمال نیک خود را خواهند دید و هرگز از خدا، ناسپاسى نمى بینند!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۷۵.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۷۶.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۶۱۹.    
۴. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۳.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۵.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۷۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۳۹۹، برگرفته از مقاله «تقوای اهل کتاب»    


رده‌های این صفحه : اهل کتاب | تقوا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار