تقوای یوسف (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت یوسف علیه السلام یکی از پیامبرانی بوده که خداوند او را به عنوان شخصی تقوا پیشه کننده معرفی کرده و از او به عنوان مصادیق متقین یاد کرده است.


حضرت یوسف در قرآن

[ویرایش]

حضرت یوسف علیه السلام، از متقیان بوده و پیامبری بوده که خداوند در قرآن او را متقی خوانده است.
وکذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوا منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین(و این‌گونه ما به یوسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم، که هر جا می‌خواست در آن منزل می‌گزید (و تصرّف می‌کرد)! ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم (و شایسته بدانیم) میبخشیم؛ و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کنیم! )• ولاجر الاخرة خیر للذین ءامنوا وکانوا یتقون.•(امّا پاداش آخرت، برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند، بهتر است!) .به هر حال، خداوند در اینجا مى گوید: (و این چنین ما یوسف را بر سرزمین مصر، مسلط ساختیم که هر گونه مى خواست در آن تصرف مى کرد)(و کذلک مکنا لیوسف فى الارض یتبوء منها حیث یشاء).آرى (ما رحمت خویش و نعمتهاى مادى و معنوى را به هر کس بخواهیم و شایسته بدانیم مى بخشیم) (نصیب برحمتنا من نشاء).(و ما هرگز پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد.) و اگر هم به طول انجامد سرانجام آنچه را شایسته آن بوده اند به آنها خواهیم داد که در پیشگاه ما هیچ کار نیکى بدست فراموشى سپرده نمى شود. (و لا نضیع اجر المحسنی).

← آیه مشابه


قالوا اءنک لانت یوسف قال انا یوسف وهـذا اخی قد من الله علینا انه من یتق ویصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین.(گفتند: «آیا تو همان یوسفی؟!» گفت: «آری، من یوسفم، و این برادر من است! خداوند بر ما منّت گذارد؛ هر کس تقوا پیشه کند، و شکیبایی و استقامت نماید، (سرانجام پیروز می‌شود؛) چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند!) . برادران یوسف، هر چه در قیافه و چهره او بیشتر دقت مى کنند شباهت او را با برادرشان یوسف بیشتر میبینند، اما در عین حال نمى توانند باور کنند که یوسف بر مسند عزیز مصر تکیه زده است، او کجا و اینجا کجا؟!لذا با لحنى آمیخته با تردید گفتند: آیا تو خود یوسف نیستى ؟(قالوا اءانک لانت یوسف )در اینجا لحظات فوق العاده حساس بر برادرها گذشت، درست نمیدانند که عزیز مصر در پاسخ سؤ ال آنها چه مى گوید! آیا براستى پرده را کنار میزند و خود را معرفى مى کند. یا آنها را دیوانگان خطاب خواهد کرد که مطلب مضحکى را عنوان کرده اند.لحظه ها با سرعت میگذشت و انتظارى طاقت فرسا بر قلب برادران سنگینى مى کرد، ولى یوسف نگذارد این زمان، زیاد طولانى شود بناگاه پرده از چهره حقیقت برداشت، گفت : آرى منم یوسف! و این برادرم بنیامین است !(قال انا یوسف و هذا اخى ).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۵۶.    
۲. یوسف/سوره۱۲، آیه۵۷.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۶.    
۴. یوسف/سوره۱۲، آیه۹۰.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۶۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۴۰۱، برگرفته از مقاله «تقوای یوسف»    


رده‌های این صفحه : تقوا | حضرت یوسف | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار