تقوا و اقامه نماز (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از ارکان اسلام و ستون دین نماز است که اگر کسی نماز را اقامه کند تقوای الهی را در پیش گرفته است.


اقامه نماز

[ویرایش]

اقامه نماز، موجب فراهم آمدن زمینه تقوا میگردد.
«وامر اهلک بالصلوة واصطبر علیها... والعـقبة للتقوی؛ خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش! از تو روزی نمی‌خواهیم؛ (بلکه) ما به تو روزی می‌دهیم؛ و عاقبت نیک برای تقواست!».

← دستور به نماز


در آیه بعد براى تلطیف روح پیامبر(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) و تقویت قلب او میفرماید: (خانواده خود را به نماز دستور ده و خود نیز بر انجام آن شکیبا و پر استقامت باش)(و اءمر اهلک بالصلوة و اصطبر علیها).چرا که این نماز براى تو و خاندانت مایه پاکى و صفاى قلب و تقویت روح و دوام یاد خدا است .

← نتیجه اقامه نماز


نتیجه عبادات مستقیما به خود عبادت کنندگان باز مى گردد. و در پایان آیه اضافه مى کند(عاقبت و سرانجام نیک از آن تقوا است)(و العاقبة للتقوى).
آنچه باقى میماند و سرانجامش مفید و سازنده و حیاتبخش است همان تقوا و پرهیزکارى است، پرهیزکاران سرانجام پیروزند و بیتقوایان محکوم به شکست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طه/سوره۲۰، آیه۱۳۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۴۲.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۴۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تقوا و اقامه نماز»    جعبه ابزار