تقوا و تبیین احکام (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از زمینه های تقواپیشگی تبیین آیات و احکام الهی بیان شده است.


تبیین احکام

[ویرایش]

تبیین آیات و احکام الهی، زمینه‌ای برای تقوا می‌باشد.
«احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالــن بـشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی الیل ولا تبـشروهن وانتم عـکفون فی المسـجد تلک حدود الله فلا تقربوها کذلک یبین الله ءایـته للناس لعلهم یتقون؛ آمیزش جنسی با همسرانتان، در شبِ روزهایی که روزه می‌گیرید، حلال است. آنها لباس شما هستند؛ و شما لباس آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید). خداوند می‌دانست که شما به خود خیانت می‌کردید؛ (و این کارِ ممنوع را انجام می‌دادید؛) پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید، و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته، طلب نمایید! و بخورید و بیاشامید، تا رشته سپید صبح، از رشته سیاه(شب) برای شما آشکار گردد! سپس روزه را تا شب، تکمیل کنید! و در حالی که در مساجد به اعتکاف پرداخته‌اید، با زنان آمیزش نکنید! این، مرزهای الهی است؛ پس به آن نزدیک نشوید! خداوند، این چنین آیات خود را برای مردم، روشن می‌سازد، باشد که پرهیزکار گردند».

← تقوا آغاز و پایان کارها


جالب اینکه در نخستین آیه مربوط به احکام روزه خواندیم که هدف نهائى از آن تقوا است، همین تعبیر عینا در پایان آخرین آیه نیز آمده است (لعلهم یتقون) و این نشان مى دهد که تمام این برنامه ها وسیله اى هستند براى پرورش روح تقوا و خویشتندارى و ملکه پرهیز از گناه و احساس مسئولیت در برابر وظائف انسانها.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۸۷.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۶۵۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تقوا و تبیین احکام»    جعبه ابزار