تقوا و تلاوت آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانبیا وظیفه داشتند که آیات الهی را بر مردم تلاوت کنند که خود یک بستر تقوا پیشگی بوده است.


تلاوت آیات خدا بر مردم

[ویرایش]

یکی از بسترهای تقواپیشگی مردم، تلاوت آیات الهی بر آنان از سوی انبیا ذکر شده است.
«یـبنی ءادم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم ءایـتی فمن اتقی...؛ ای فرزندان آدم! اگر رسولانی از خود شما به سراغتان بیایند که آیات مرا برای شما بازگو کنند، (از آنها پیروی کنید؛) کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند و عمل صالح انجام دهند (و در اصلاح خویش و دیگران بکوشند)، نه ترسی بر آنهاست و نه غمناک می شوند».دستور دیگرى به همه فرزندان آدم بار دیگر خداوند فرزندان آدم را مخاطب ساخته، مى‌گوید: اى فرزندان آدم اگر رسولانى از خودتان (از طرف من) به سویتان آمدند که آیات مرا به شما عرضه مى دارند از آنها پیروى کنید، زیرا آنها که پرهیزگارى پیشه کنند و در اصلاح خویشتن و دیگران بکوشند نه وحشتى از مجازات الهى خواهند داشت و نه اندوه و غمى (یا بنى آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتى فمن اتقى و اصلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون).

راه رسیدن به تقواپیشگان

[ویرایش]

تلاوت آیات الهی، موجب قرار گرفتن در زمره تقواپیشگان می‌شود.
«لیسوا سواء من اهل الکتـب امة قائمة یتلون ءایـت الله ءاناء الیل وهم یسجدون•...• وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه والله علیم بالمتقین؛ آنها همه یکسان نیستند؛ از اهل کتاب، جمعیّتی هستند که (به حق و ایمان) قیام می‌کنند؛ و پیوسته در اوقات شب، آیات خدا را می‌خوانند؛ در حالی که سجده می‌نمایند.•...• و آنچه از اعمال نیک انجام دهند، هرگز کفران نخواهد شد! (و پاداش شایسته آن را می‌بینند.) و خدا از پرهیزکاران، آگاه است».معناى این جمله این است: غضب الهى براى این بود که امروز عصیانگرى کردند و از پیش هم بر اعتداء و یاغى گریشان استمرار مى دادند.
لَیْسوا سوَاءً ... مِنَ الصلِحِینَ، کلمه (سواء) مصدرى است که معناى وصف از آن اراده شده، مى‌خواهد بفرماید: اهل کتاب همه مثل هم، و مساوى در وصف و در حکم نیستند، براى اینکه بعضى از آنان امتى هستند قائم به عبادت، و آیات خدا را مى خوانند و چنین و چنانند، و بعضى دیگر اینطور نیستند. و از اینجا معلوم مى‌شود که جمله: (من اهل الکتاب ...) در مقام تعلیل است، و وجه عدم تساوى اهل کتاب را بیان مى کند.مفسرین در معناى کلمه (قائمة) اختلاف کرده، بعضى گفته اند: یعنى ثابت قدم بر امر خدایند. بعضى دیگر گفته اند یعنى عادل و معتدلند، به دو طرف افراط و تفریط گرایش ندارند.بعضى دیگر گفته اند: یعنى داراى امتى و مذهبى قائم و طریقه اى مستقیم اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۳۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۱۶۰.    
۳. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۳.    
۴. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۵.    
۵. طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۳، ص۵۹۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تقوا و تلاوت آیات خدا»    جعبه ابزار