تقوا و تورات (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از راه های رسیدن به تقوا تورات می‌باشد.


مایه راهیابی به تقوا

[ویرایش]

در قرآن، تورات مایه راهیابی انسان به تقوا ذکر شده است.
«ولقد ءاتینا موسی وهـرون الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین؛ ما به موسی و هارون، فرقان (= وسیله جدا کردن حق از باطل‌ ) و نور، و آنچه مایه یادآوری برای پرهیزگاران است، دادیم».این آیه شاهد بر این است که مراد از (فرقان) و (ضیاء) و (ذکر)، تورات است که خداوند آن را به موسى و برادرش هارون که شریک در نبوت وى بود داد، و کلمه فرقان مانند کلمه فرق مصدر است، چیزى که هست فرقان بلیغ ‌تر از فرق است. راغب مى‌گوید بعضى گفته اند فرقان اسم است نه مصدر و اگر تورات را فرقان خوانده یا براى این است که تورات فرق گذارنده میان حق و باطل است و یا بدین جهت است که وسیله فرق میان حق و باطل در اعمال و اعتقادات است.

← وسیله تشخیص حق


در نخستین آیه مى فرماید: (ما به موسى و هارون (فرقان)، وسیله تشخیص حق از باطل بخشیدیم، و نور و یادآورى براى پرهیزکاران) (و لقد آتینا موسى و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین).(فرقان) در اصل به معنى چیزى است که حق را از باطل جدا مى کند و وسیله شناسائى این دو است، در اینکه منظور از آن در اینجا چیست تفسیرهاى متعددى ذکر کرده اند:
بعضى آن را به معنى تورات .
و بعضى شکافته شدن دریا براى بنى اسرائیل که نشانه روشنى از عظمت حق و حقانیت موسى بود دانسته اند.
در حالى که بعضى اشاره به سایر معجزات و دلائلى که در اختیار موسى و هارون بود، مى دانند.
ولى این تفسیرها هیچگونه با هم منافاتى ندارند، چرا که ممکن است فرقان هم اشاره به (تورات) و هم اشاره به (سایر معجزات و دلائل) موسى ( علیه السلام) باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه۴۸.    
۲. طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۱۴، ص۴۱۷.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۴۲۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تقوا و تورات»    جعبه ابزار