تقوا و ربوبیت خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از زمینه سازیهای گرایش های انسان به تقوا، توجه داشتن به ربوبیت خداوند می‌باشد.


نتیجه توجه به ربوبیت خدا

[ویرایش]

توجه به ربوبیت خداوند، زمینه ساز گرایش به تقوا و پرهیزکاری می‌باشد.
«... ولیتق الله ربه...؛ و اگر در سفر بودید، و نویسنده‌ای نیافتید، گروگان بگیرید! (گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد.) و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید، (گروگان لازم نیست، و) باید کسی که امین شمرده شده (و بدون گروگان، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی خود را بموقع) بپردازد؛ و از خدایی که پروردگار اوست. بپرهیزد! و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام می‌دهید، داناست».

← داشتن تقوا


سپس به عنوان یک استثنا در احکام فوق مى فرماید: (اگر بعضى از شما نسبت به بعضى دیگر اطمینان داشته باشد (مى تواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله کند و امانت خویش را به او بسپارد) در این صورت کسى که امین شمرده شده است باید امانت (و بدهى خود را به موقع ) بپردازد و از خدایى که پروردگار او است به پرهیزد) (فان امن بعضکم بعضا فلیود الذى او تمن امانته و لیتق الله ربه). آرى همانگونه که طلبکار به او اعتماد کرده او هم باید اعتماد و اطمینان او را محترم بشمرد و حق را بدون تاخیر ادا کند و تقوا را فراموش ننماید. قابل توجه اینکه در اینجا طلب طلبکار به عنوان یک امانت ، ذکر شده که خیانت در آن، گناه بزرگى است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۲۹۳.    
۳. آل عمران/سوره۳، آیه۵۰.    
۴. آل عمران/سوره۳، آیه۵۱.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۸.    
۶. نساء/سوره۴، آیه۱.    
۷. اعراف/سوره۷، آیه۶۳.    
۸. حج/سوره۲۲، آیه۱.    
۹. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۵۲.    
۱۰. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۸۶.    
۱۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۸۷.    
۱۲. لقمان/سوره۳۱، آیه۳۳.    
۱۳. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۴.    
۱۴. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۶.    
۱۵. ص/سوره۳۸، آیه۱۲۴-۱۲۶.    
۱۶. زمر/سوره۳۹، آیه۱۰.    
۱۷. زمر/سوره۳۹، آیه۲۰.    
۱۸. طلاق/سوره۶۵، آیه۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تقوا و ربوبیت خدا»    جعبه ابزار