تقیه عمار یاسر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمار یاسر که یکی از صحابه رسول خدا بود با اینکه به خدا ایمان قلبی داشت ولی در برابر مشرکان تقیه کرد.


عمار یاسر در برابر مشرکان

[ویرایش]

عمار یاسر در برابر مشرکان،با تظاهر به کفر ،به رغم ایمان قلبی‌اش تقیه کرد و اینگونه وانمود کرد که به خدا ایمان نیاورده است.
من کفر بالله من بعد‌ایمـنه الا من اکره وقلبه مطمـئن بالایمـن..کسانی که بعد از ایمان کافر شوند -بجز آنها که تحت فشار واقع شده‌اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است- آری، آنها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده‌اند، غضب خدا بر آنهاست؛ و عذاب عظیمی در انتظارشان! (طبق شان نزول، آیه درباره عمار یاسر نازل شده است که در زیر شکنجه مشرکان اظهار کفر نمود.)..

← بیان تفسیری آیه


این آیات علیه کفارى که بعد از ایمان به خدا کافر گشته و مرتد شدند تهدید نموده مهاجرین را که در جهاد خود دچار زحمت گشته و در راه خدا صبر کردند وعده جمیل داده ، و متعرض حکم تقیه نیز شده است .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البیان،طبرسی، ج ۶، ص۲۰۳.    
۲. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۶.    
۳. ترجمه تفسیر المیزان،علامه طباطبائی، ج۱۲، ص۵۰۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «تقیه عمار یاسر»    رده‌های این صفحه : تقیه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار