تقی‌الدین ابومحمد عبدالله بن ایوب آل‌عبدالهادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقی‌الدّین ابومحمد عبدالله بن ایوب، یکی از شخصیت‌های آل‌عبدالهادی می‌باشد؛ این خاندان، شاخه‌ای از خاندان آلِ قُدامه می‌باشد؛ که به یوسف نوادۀ قدامه بن مقدام منتسب می‌شوند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

تقی‌الدّین ابومحمد عبدالله بن ایوب بن یوسف (د ۷۳۵ق/۱۳۳۵م).
وی از ابوالفرج بن ابی‌عمر و عبدالرحمن بن زین و فخر بن بخاری و دیگران حدیث شنید. در کار دانش‌اندوزی و نسخه‌نویسی کتاب و گواهی‌دهی، روزگار گذراند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الدّرر الکامنه، ج۳، ص۲۲، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۲-۱۳۹۶ق.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    جعبه ابزار