تقی الدین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقی الدین ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

تقی الدین ابراهیم کفعمی، از دانشمندان بزرگ شیعه در قرن نهم و دهم هجری
تقی الدین ابن تیمیه، از شخصیت‌های مطرح و تأثیرگذار در جهان اسلام و دارای عقاید خاص در مباحث اسلامی
تقی‌الدین ابن‌صلاح، اِبْن‌ِ صَلاح‌، تقی‌الدین‌ ابوعمرو عثمان‌ بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ عثمان‌ ابن‌ موسی‌ بن‌ ابی‌ نصر نصری‌ شَهرزوری‌ محدث‌، مفسر و فقیه‌ شافعی‌
تقی الدین حسن بن علی بن داوود حلی، ملقب‌ به‌ تقی‌الدین‌ رجالی‌، فقیه‌ و ادیب‌ امامی و از علماى بزرگ شیعه در قرن هفتم هجرى
تقی الدین فارسی، تقی الدین فارسی، ابوالخیر محمد بن محمد، ریاضیدان، منجم، پزشک، ادیب و شاعر ایرانی قرن دهم
تقی الدین برگوی، بِرگِوی یا برگیلی، تقی الدین محمدبن پیرعلی، از علمای عثمانی
تقی الدین بلیانی، بَلیانی، تقی الدین محمدبن سعدالدین محمد حسینی اوحدی دقاقی بلیانی اصفهانی، شاعر، تذکره نویس و مؤلف قرن دهم و یازدهم
تقی‌الدین بن عبدالقادر تمیمی، تمیمی، تقی الدین بن عبدالقادر، معروف به غَزّی، عالم و قاضی حنفی اهل مصر در قرن دهم و یازدهم
تقی‌الدین حصنی، تقی الدین حِصْنی، ابوبکربن محمد، محدّث و زاهد و فقیه شافعی قرن هشتم و نهم
تقی الدین فاسی‌، تقی الدین فاسی (محمد بن احمد بن علی) (م ۸۳۲) از برجسته‌ترین مورخان
تقی الدین نهبانی، تقی الدین نهبانی، عالم، قاضی و بنیانگذار حزب آزادی‌بخش اسلامی فلسطین در قرن چهاردهم هجری
تقی الدین مقریزی‌، ابوالعباس تقی الدین احمد بن علی مقریزی، از نامورترین مورخان تاریخ مصر، در سده‌های هشتم و نهم هجری
تقی‌الدین راصد، دانشمند برجسته و جامع الاطراف قرن دهم
تقی‌الدین ابوالفضل سلیمان بن حمزه آل‌قدامه، سلیمان بن حمزه بن احمد، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
تقی‌الدین احمد بن ابراهیم آل‌قدامه، احمد بن ابراهیم بن عبدالله، از شخصیت‌های آلِ قُدامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار