تقی بن محمدحسین خوراسکانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقا ملّاتقی بن ملّامحمّدحسین خوراسکانی، عالم فاضل صالح، از فضلای اوایل قرن چهاردهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقا ملّاتقی بن ملّامحمّدحسین خوراسکانی، عالم فاضل صالح، از فضلای اوایل قرن چهاردهم هجری است. در نهایت زهد و تقوا و قداست بوده و مورد توجه و اعتماد مردم محل بوده است. وی در سال ۱۳۵۰ق وفات یافته و در تکیه خوانساری‌ها واقع در تخت فولاد در کنار پدر مدفون شد. در سال‌های اخیر به بهانه مرمّت تکیه مزار پدر و پسر را از بین بردند.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۲۲.    


جعبه ابزار